Kelč

město 2653 obyvatel k 1.1.2014 27,85 km2
znak Kelč
Kelč

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Kelči.
 • Zámek - renesanční stavba z 80. let 16. století
 • Kostel sv. Petra a Pavla
 • Rodný dům bratří Křičků
 • Radnice
 • kostel sv. Kateřiny Alexandrijské
 • Barokní socha Jana Nepomuckého na náměstí
 • Budova základní školy

Historie

Město se může chlubit dějinami staršími než dnes výstavnější a větší města v okolí. První písemná zmínka pochází z roku 1131. Přes své stáří je Kelč zároveň také jedním z nejmladších měst České republiky, neboť teprve 1. července 1994 navrátil Parlament České republiky Kelči městský statut.

Nejstarší stopy pobytu člověka na území dnešní Kelče jsou z mladší doby kamenné. První dočasná sídla neolitických zemědělců vznikala cca 5000 let před naším letopočtem. Souvislé historické osídlení dnešní Kelče začíná někdy kolem roku 1000. V té době již byl na Strážném uložen poklad mincí a zlomkového stříbra, který nasvědčuje, že Kelč ležela na významné obchodní tepně. Kelč patří k významným archeologickým lokalitám okresu Vsetín. Historické jádro města je městskou památkovou zónou.

Osobnosti

 • Vlastimil Bubník (1931), hokejista a fotbalista
 • Tomáš Fryčaj (1759–1839), katolický kněz, buditel a spisovatel
 • Metoděj Jahn (1865–1942), prozaik a básník
 • Vojtěch Jasný (* 1925), česko-americký scenárista, filmový režisér a vysokoškolský pedagog
 • Jaroslav Křička (1882–1969), hudební skladatel, dirigent, organizátor, pedagog a publicista
 • Petr Křička (1884–1949), středoškolský profesor, knihovník, básník
 • František Pastrnek (1853–1940), jazykoveděc a slavista
 • Leopold Prečan (1866–1947), katolický teolog, kníže - 11. arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, asistent papežského trůnu
 • Svatopluk Skládal (1926–1992), herec
 • František Tomášek (1899–1992), kardinál, katolický kněz, pedagog a teolog, apoštolský administrátor pražské arcidiecéze a 34. arcibiskup pražský a primas český

Oficiální web město Kelč:
www.kelc.cz

PSČ Kelč: 756 43