znak Hovězí
Hovězí

Pamětihodnosti

 • Kostel svaté Maří Magdalény - autorem přestavby z let 1882 - 1890 je architekt Gustav Meretta
 • Socha svatého Jana Nepomuckého na náměstí (z roku 1712)
 • Sousoší Kalvárie, u silnice (z konce 18. století)

Osobnosti

 • Rudolf Říčan (1899–1975), evangelický teolog, historik, vysokoškolský pedagog
 • ERBAN Evžen – politik (18. 6. 1912 Vsetín – 26. 7. 1994 Praha)
 • HAJNÝ Zdeněk – psycholog, výtvarník (30. 1. 1942 Vsetín)
 • OLŠER Břetislav – publicista, spisovatel (Narozen: 1947 )
 • HEJA Josef – řezbář (12. 3. 1902 Hovězí – 5. 9. 1985 Halenkov)
 • PAVELKA František – zasloužilý mistr sportu (16. 6. 1928 Hovězí – 1. 8. 1996 Hovězí)
 • POTOČNÝ František – etnograf a kameraman (9. 1. 1926 Hovězí – 13. 10. 1987 Vsetín)
 • RYDLO Otto, PhMr. – politický pracovník (1896 Hodice u Třeště – 20. 3. 1974 Praha)
 • ŘÍČAN Gustav Adolf – přírodovědec (21. 7. 1867 Borová u Přibyslavi – 6. 7. 1939 Hovězí)
 • ŘÍČAN Gustav – vlastivědný pracovník (21. 4. 1912 Hovězí – 21. 10. 1973 Suchdol)
 • VÁLEK Josef – národopisný pracovník (31. 8. 1871 Vsetín – 19. 12. 1937 Hovězí)
 • VLČEK Vladimír – filmový režisér (27. 1. 1919 Vsetín – 22. 11. 1977 Anglie)

Oficiální web obec Hovězí:
www.obec-hovezi.cz

PSČ Hovězí: 756 01