Staré Hutě

Historie

Historie obce je svázána se sklárnou, která zde vznikla na počátku 18. století. Dle záznamů vrchnostenského úřadu to bylo v roce 1701, dle jiných údajů v letech 1650-1675. V roce 1702 zde žilo 5 sklářských rodin z okolních obcí a také z Nového Města na Moravě. V roce 1806 sklárna ukončila provoz, ale už v roce 1814 ji kupuje syn buchlovického hostinského Izák Reich a výrobu obnovuje. Jeho potomci pak najímají další sklárny v Koryčanech, Kyjově nebo Karolince. V roce 1876 sklárna definitivně zastavila výrobu. V jejich prostorách ještě nějaký čas byla výrobna perleťových knoflíků a ozdobných předmětů s 15 zaměstnanci.


Oficiální web obec Staré Hutě:
www.starehute.cz

PSČ Staré Hutě: 686 01 až 686 02