znak Novosedlice

Pamětihodnosti

  • Kostel sv. Valentina se zvonicí. Kostel, založený ve 14. století, stojí v obci při průjezdní silnici. V nepřístupném sanktusníku se nachází malý zvon, údajně bez nápisu. Jižně od kostela před hlavním vchodem stojí zděná zvonice s doškovou střechou postavena při přestavbě kostela r. 1735. Tato zvonice dokonce přežila i srážku s ruským okupačním tankem v srpnu 1968. Je na ní zavěšen zvon z r. 1929 od Richarda Herolda. V minulosti zde byl zvon z r. 1602 od Görga Bienera a ještě nejméně jeden další zvon. Kostel je zasvěcen svatému Valentýnu, který působil jako kněz ve 3. století v Římě za vlády císaře Claudia II. Legenda praví, že císař zakázal svatby v Římě, protože muži mysleli spíš na rodinu než na svoji vojenskou povinnost. Valentýn zákazu nedbal a křesťanské páry tajně oddával. Jako datum jeho smrti byl stanoven 14. únor čili svátek Héry či Junony, která byla ochránkyní manželských a partnerských vztahů. Kostel je jediný v celé litoměřické diecézi zasvěcený sv. Valentýnovi, takto zasvěcené kostely jsou především v Itálii. Ještě před sto lety se u nás konaly valentýnské poutě trvající celý týden. Kostel spravuje farář Jan Dudys a trvalým jáhenem je Mgr. Jiří Breu. Kostel však patrně kvůli nadměrné frekvenci těžkotonážních aut v centru obce doslova praská.
  • Boží muka u hřbitovní zdi

Historie

Již z roku 1126 existuje bájná zmínka souvisící s dvorcem Novosedským. Od té doby se ves rozvíjela na pravém boku potoka Bystřice. Nejstarší záznamy poukazují na jméno Bausandof , Bohosudov (německy Weiskirchlitz). Roku 1384 se objevuje první zmínka o starém kostele sv. Valentýna, o dnešním kostele postaveném panským stavitelem Christianem Lagrerem z Teplic je zmínka až okolo roku 1710. Na potoku Bystřice dříve stálo v parku pět mlýnů, ale koncem 19.století byl park zanedbaný a zarostlý. V polovině 19. století zde bylo asi 23 domů a 124 obyvatel. Roku 1853 zde vznikla papírna Purkert a později továrny na výrobu kuchyňských potřeb, kabelek, cihel a umělých tuků.

V roce 1871 zde byla vybudována železniční trať a o 24 let později i zastávka vlaků. Roku 1895 tu zahájila provoz úzkorozchodná dráha z Teplic do Pozorky a Dubí. Za několik let se díky plánu „velké Teplice“ vytvořeného v roce 1947 staly Novosedlice částí Teplic, avšak roku 1954 došlo k osamostatnění. Do roku 1959 tu jezdily tramvaje, ale nahradily je autobusy a roku 1962 i trolejbusy. Ovšem kvůli neshodnutí Teplic s Novosedlicemi o spolufinancování staré trolejové trati byla 31. 12. 1995 trvale zrušena. Obcí prochází jednokolejná železniční regionální trať č. 132, zvaná „Kozí dráha“, vedoucí z Děčína do Oldřichova a zpět. Vlaky ale už na ní jezdí výjimečně, protože r. 2007 musel Ústecký kraj uposlechnout nařízení EU, které mu zakazuje podporovat na stejné trase dva různé druhy dopravy. Nyní tu jezdí pouze autobusové linky MHD.


Oficiální web obec Novosedlice:
www.novosedlice.cz

PSČ Novosedlice: 417 31