Košťany

město 3094 obyvatel k 1.1.2014 24,31 km2
znak Košťany
Košťany

Pamětihodnosti

  • Zámek Košťany
  • Budova Základní školy Košťany
  • V katastru Košťan se nachází nejvyšší bod okresu Teplice – hora Pramenáč (909 m).

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1394, přičemž je velmi pravděpodobné, že samotný vznik obce může být datován někdy mezi léta 1326 a 1346, kdy docházelo k intenzivnímu osidlování Teplicka. Původně slovanská obec byla ve 14. a 15. století střídavě ve vlastnictví rodu Hrabišiců a Lobkowiczů.Novodobý rozvoj původně slovanské obce můžeme datovat k roku 1850, kdy se stává jedním z průmyslových center Teplicka. V první polovině devatenáctého století dochází k rozvoji těžebního průmyslu, sklářství a drobných živností. Bouřlivý rozvoj obce pokračuje i v období První republiky, když v roce 1930 počet obyvatel obce dosáhl čísla 6097. V tomto období získává centrální část Košťan městský charakter zástavby. Předválečné a poválečné období dějin Košťan poznamenaly dva odsuny obyvatel. Nejprve vystěhování téměř 1700 Čechů v roce 1939 a posléze odsun německého obyvatelstva po roce 1945.

Mnohem více, než válečná léta, poničila obec těžba hnědého uhlí. Již v první polovině 20.století docházelo k rozsáhlým demolicím, kvůli kterým došlo nejen k podstatnému úbytku obyvatel v obci, ale také ke ztrátě městského charakteru místní zástavby v severozápadní části města. Například bývalá součást obce Mlýny ztrácí veškeré vazby na samotné Košťany. Mezi lety 1950-1960 byla také, v důsledku těžby, zbořena krajová dominanta kostel Povýšení sv. Kříže. Paradoxně ukončení důlní činnosti a následná rekultivace území dala dnešnímu městu velmi zajímavý rekreační potenciál. Západně od města vznikla v letních měsících vyhledávaná Vodní nádrž Barbora.


Oficiální web město Košťany:
www.kostany.cz

PSČ Košťany: 417 23

Počasí

Počasí

V okolí