znak Modlany
Modlany

Pamětihodnosti

  • Kostel svatého Apolináře. Kostel z r. 1687 stojí na návsi v obci, dominanta. V průčelní západní věži se nachází zvon z r. 1548 od Wolfa Hilgera. V sanktusníku je zavěšen malý zvon z r. 1739 od Krištofa Ullmanna.
  • Hřbitovní kaple. Kaple stojí na hřbitově v horní části obce. V průčelním nástavci je usazen malý zvon.
  • Socha svatého Antonína.
  • Socha svatého Jana Nepomuckého.
  • Kaple v Kvítkově. Kaple z 19. století stojí pod průjezdní silnicí v obci. V průčelním nástavci chybí zvon, nachází se zde pouze ocelový závěs.
  • Kaple sv. Prokopa v Suchém. Vysoká kaple z konce 19. století stojí na návsi v obci. V průčelní věžičce zvon.
  • Kaple sv. Antonína Paduánského ve Věšťanech. Kaple na návsi v obci z r. 1792 nese ve věžičce zvon, údajně velmi starý.
  • Zaniklý evangelický kostel ve Věšťanech. Kostel z r. 1910 byl zbořen r. 1977.

Historie

Obec byla založena r. 1328. Název Modlany je odvozen pravděpodobně od původního obětiště, doloženého archeologickými nálezy. Původně obec patřila k panství hradu Kyšperk, založenému pány z Bergova, již byli významnou oporou katolíků proti husitům. Roku 1450 směnil Jan z Polenska a Vršovic Kyšperk i s panstvím za hrad Oltářík a tak se novým majitelem stal husitský hejtman Jakub z Vřesovic, pro svou malou postavu nazývaný Jakoubek. Ten pak nad Teplicemi vybudoval hrad Doubravka.

Během následujících let vystřídaly Modlany několik majitelů, po bitvě na Bílé hoře byly zabrány katolíky a prodány za třicet tisíc zlatých. Nakonec ves, postižená morem a válkou připadla roku 1665 jezuitskému řádu, který zde zřídil školu, o níž je první zmínka hned o rok později.

Původní kostel byl během husitských válek vypálen a nový – kostel svatého Apolináře, byl vystavěn v letech 1687♙

-1691. Po zániku jezuitského řádu roku 1773 se staly Modlany majetkem Českého království a tudíž královny Marie Terezie.

Roku 1780 byla zahájena těžba uhlí, v jejímž důsledku vznikly četné šachty, které postupně obklopily celou ves.

V roce 2014 bylo v Kvítkově odkoupeno zhruba 70 budoucích stavebních parcel Kuvajťany.


Oficiální web obec Modlany:
www.modlany.cz

PSČ Modlany: 417 13