znak Bžany
Bžany

Pamětihodnosti

  • Tvrz Bžany (špýchar) je hospodářská stavba z přelomu 18 a 19. století. Objekt je v soukromém vlastnictví.
  • Zaniklá kaple s věžičkou z r. 1760.
  • Kostel sv. Vavřince v Hradišti z 15. století. V průčelní věži se nachází vzácný zvon z 15. století, který je nejstarším zvonem na Teplicku. Kostel je ve vlastnictví římskokatolické církve.
  • Kaplička v Mošnově z roku 1800 s čtverhrannou průčelní věžičkou se zvonem stojí v horní části návsi mimo průjezdní silnici. Kaple je ve vlastnictví obce Bžany.
  • Kaple sv. Jana Nepomuckého s požární zbrojnicí ve Lhenicích byla postavena r. 1894 a 16. května 1894 na den sv. Jana Nepomuckého vysvěcena. S čtverhrannou průčelní věžičkou bez zvonu stojí v obci nad průjezdní silnicí. Součástí kaple je požární zbrojnice. Kaple je ve vlastnictví obce Bžany.
  • Kaple ve Lbíně je drobná kaple z počátku 19. století stojí v obci při průjezdní silnici. Má centrální cibulovitou věžičku bez zvonu. Kaplička je ve vlastnictví obce Bžany
  • Kaplička Panenky Marie v Bukovicích. Má čtverhrannou průčelní věžičku se zvonem a stojí v obci při průjezdní silnici. Před r. 1840 zde stála jednodušší kaplička, ale není známo, kdy získala nynější podobu. Kaplička je ve vlastnictví obce Bžany.
  • Kaple P. Marie. Kapli nechal postavit r. 1834 Anton Frank, hospodář v Bžanech čp. 1 . Kaple je ve vlastnictví obce Bžany.

Historie

Obec Bžany má celkem 7 částí, z nichž vlastní Bžany jsou tou nejstarší. První zmínka z roku 1303 píše o starém sídle.

Na začátku 19. století patřily Bžany do teplického fideikomisního panství, patřícího Edmundu Mořici, knížeti Clary-Aldringenu. Bžany byly v minulosti spjaty se zemědělstvím, potvrzuje to i fakt, že ve starých knihách rodu, ve kterém byl Edmund Mořic se můžeme dočíst o pěstování velmi dobrého chmelu. V minulosti hrála významnou roli pro území Bžan těžba hnědého uhlí okolo roku 1830. V prostoru těžily doly Arnold u Hradiště a Bžan. Těžba byla ukončena v povrchovém lomu Karolína II a dolem Přemysl v r. 1953.

Vznik názvu obce

Jazykovědci vykládají význam názvu jako „ves lidí bydlících u bzí“, tj. u bezoví – bezových keřů.


Oficiální web obec Bžany:
www.bzany.cz

PSČ Bžany: 415 01 [1]