Malé Březno

obec 234 obyvatel k 1.1.2014 19,08 km2
znak Malé Březno
Malé Březno

Pamětihodnosti

  • Kostel sv. Jana Evangelisty byl původně pozdně gotický. V roce 1597 nechal Jaroslav Boryn ze Lhoty přistavět kostelní věž, která dodnes nese erb tohoto rytířského rodu. V roce 1633 za třicetileté války kostel vyhořel. Roku 1644 byl kostel barokně přestavěn. Znovu přestavěn v letech 1723-1725. V roce 1932 byly do kostela pořízeny tři zvony.
  • Socha sv. Floriána před kostelem
  • Pamětní kříž
  • Dvojsocha sv. Jana Nepomuckého na návsi
  • Socha sv. Jana Nepomuckého v parku na návsi

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1369. Majitelé vsi se často střídali. V letech 1393-1394 vedli spor o patronátní práv u zdejšího kostela bratři Bucek a Nevlas z Eisenbergu (Jezeří). V roce 1407 patřila část obce k Červenému Hrádku u Jirkova. V roce 1464 získal ves Jan mladší z Udce, jehož syn Jiří jej opět prodal k Červenému Hrádku. Roku 1565 vlastnil statek Malé Březno protestant Jaroslav Boryn ze Lhoty. Jeho potomkům byl majetek po stavovském povstání zkonfiskován. V roce 1671 získali statek a ves Lobkovicové, kteří je připojili ke svému panství Nové Sedlo-Jezeří a jeho součástí zůstala ves až do roku 1848. Po roce 1850 se stala osadou obce Strupčice v nově vzniklém okrese Chomutov. Po několika letech se osamostatnila. V roce 1960 se stala součástí okresu Most. V tomto roce byla k obci připojena nedaleká osada Vysoké Březno.

Z roku 1679 je v obci poprvé doložena škola. V roce 1878 byla rozšířena na dvoutřídní. Ve 30. letech 20. století zde byla česká a německá obecná škola.

Obyvatelstvo se živilo převážně zemědělstvím. V 18. století byl v obci panský dvůr s ovčínem, panská hospoda a pěstovalo se víno. Zemědělský charakter si obec uchovala dodnes. Důlní těžba se dotkla obce jen částečně. Mezi Malým Březnem a Strupčicemi na Chomutovsku vyrostla výsypka z uhelného lomu, který v 70. letech 20. století pohltil severně ležící obce Holešice a Vršany. V roce 1978 bylo k Malému Březnu připojeno katastrální území zrušené obce Bylany a v roce 1980 katastrální území zrušené obce Holešice. Obdobný osud měl potkat i Malé Březno, které mělo být zbořeno kvůli výsypce pro,kterou byla nalezena jiná vhodnější lokalita. Zničena byla nakonec jen silnice spojující Malé Březno a Strupčice místo,které vznikla výsypka Malé Březno.


Oficiální web obec Malé Březno:
www.male-brezno.cz

PSČ Malé Březno: 434 01