znak Strupčice
Strupčice

Pamětihodnosti

Řada drobných památek byla do Strupčic přemístěna z vesnic, které na Chomutovsku zanikly v důsledku těžby uhlí.

  • Kostel svatého Václava
  • Boží muka u vesnice
  • Krucifix
  • Socha Panny Marie
  • Socha svaté Anny
  • Socha svatého Jana Nepomuckého
  • Socha svatého Václava
  • Smírčí kříž

Asi 1 km severovýchodně od obce stojí na okraji těžebního prostoru Lomu Vršany dřevěná rozhledna Maják.

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1352, ale podle archeologického výzkumu v lokalitě je doloženo, že okolí obce bylo osídleno již v pravěku více jak před 4 000 lety, i když se nedaří určit přesný okamžik, kdy obec vznikla. V polovině 14. století byla obec ve vlastnictví Newlas ze Zecz.

Po mnichovské dohodě byly Sudety obsazeny německou armádou. 8. května 1945 byla obec osvobozena příjezdem sovětských tanků, načež následoval odsun většiny Němců žijících v oblasti do Německa. Do vybydlených stavení se začali stahovat přistěhovalci z vnitrozemí.

Na základě studie Hodnocení potenciálu cestovního ruchu v obcích České republiky, který v roce 2002 zpracoval Ústav územního rozvoje, byla obec Strupčice označena za sídlo bez potenciálu cestovního ruchu.


Oficiální web obec Strupčice:
www.obec-strupcice.cz

PSČ Strupčice: 431 11 až 431 14