znak Lišnice
Lišnice

Pamětihodnosti

  • Lišnický zámek vznikl v 18. století, několikrát přestavován (1820, 1870, 1892)
  • Socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1760 (v zámeckém areálu)
  • Sousoší Kalvárie z roku 1741 (v zámeckém areálu)
  • Barokní kaple sv. Jana Nepomuckého z roku 1717
  • Špýchar z roku 1691, upravený roku 1732
  • Pivovar postaven namísto staršího roku 1875, v roce 1905 zrušen a přeměněn na sýpky
  • Zajímavá geologická lokalita zhruba 1 km severně od obce. Ložisko porcelanitů na ploše zhruba 0,7 km2 patří k nejrozsáhlejším na Mostecku. Spolu s ním je zde i neporušená uhelná sloj, která byla dobývána jižním lomem zaniklého dolu Mariana. V současnosti je větší část ložiska zasypána Velebudickou výsypkou.

Historie

První písemná zmínka o obci pochází až z roku 1480, kdy pražský měšťan Ondřej Maistytl odkázal majetek svým dcerám. Dcera Machna, která byla manželkou Václava Švába, obdržela Lišnici a tak se ves dostala do majetku této rodiny. Švábové z Chvatliny ji vlastnili až do počátku 18. století. Pouze v roce 1610 byla ves prodána Kašparovi Šternsdorfovi ze Šternsdorfu, ale roku 1619 ji vykoupil zpět Reinhard Gottfried Šváb z Chvatliny. V roce 1704 Lišnici a dvůr zdědila Alžběta Údrčská z Údrče, rozená Švábová z Chvatliny. Údrčtí nechali vystavět malý zámek, pravděpodobně přestavbou z původního panského domu v hospodářském dvoře. V majetku rodu Údrčtích zůstal statek a ves do roku 1798, kdy je Marie Františka Údrčská z Údrče prodala. Poté se majitelé střídali. V letech 1818-1844 zde byli majiteli Beníškové z Dobroslavi. Od něj se statek dostal do majetku advokátovi Františku Meroltovi, který jej prodal v roce 1868 průmyslníkovi Františku Preidelovi. Po jeho smrti v roce 1889 statek získal jeho švagr Alois Straka. V roce 1907 jej koupila firma Hielle & Dittrich. Po roce 1945 se zemědělský areál se zámkem stal majetkem státního statku. Dnes je v soukromých rukou.

Samotná ves se po roce 1850 stala osadou obce Havraň. V roce 1905 se osamostatnila a nedaleké vsi Nemilkov a Koporeč se staly jejími osadami.

Od roku 1750 v obci žila výrazná židovská komunita, která měla svou modlitebnu v domě č.p. 6.


Oficiální web obec Lišnice:
www.oulisnice.cz

PSČ Lišnice: 434 01