Hora Svaté Kateřiny

město 441 obyvatel k 1.1.2014 18,45 km2
znak Hora Svaté Kateřiny
Hora Svaté Kateřiny

Historie

Osada v místě byla již kolem roku 1350. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1480. V letech 1528, 1555, 1606, 1654, 1720, 1757 a 1758 je zmiňována jako městečko, resp. neopevněné městečko (Hora Swate Katherziny, Kathrnbergk, Swate Katerziny hora, hornj Swata Katerzina, Katarinberg, Catharinaberg, St. Chatarinaberg, Katharinaberg, Katerberg, Mons S. Catharinae). V letech 1802, 1842, 1847 a 1921 je zmiňována jako město (1802 jako královské město bez trhu).

Od roku 1654 patřila do Žateckého kraje. V roce 1850 byla okresním městem. V roce 1868 byla součásti politického okresu Most. V letech 1938–1945 byla jako součást Sudet připojena k Německé říši. Od roku 1949 byla součástí okresu Litvínov, od roku 1960 patří do okresu Most.

V roce 1654 měla 142 domů, 1757 – 162 domů, 1843 – 247 domů, 1921 – 302 domů, 1930 – 306 domů. Obec byla postižena vysídlením Němců v roce 1945, v roce 1991 má 116 domů.

V roce 1713 bylo evidováno 622 duší, v roce 1843 1512 obyvatel (všichni Němci), v roce 1921 1533 obyvatel, z toho 1476 Němců a 10 Čechů, v roce 1930 již 1544 obyvatel, z toho 1454 Němců, 30 Čechů a 57 cizinců. Do druhé světové války včetně obec byla městem a výrazně převažovalo německé obyvatelstvo.

Po vysídlení Němců v roce 1947 se v obci usadili Češi a počet obyvatel poklesl na méně než čtvrtinu původního počtu, obec měla 373 obyvatel, v roce 1950 338 obyvatel, v roce 1991 260 obyvatel a v roce 2000 341 obyvatel. Ke dni 28. 8. 2006 zde žilo 402 obyvatel. Obci se nepodařilo naplnit cíl zvýšit v rámci rozvoje do roku 2010 počet obyvatel na 600.

Dne 11. března 2008 byl obci obnoven status města.


Oficiální web město Hora Svaté Kateřiny:
www.horasvatekateriny.cz

PSČ Hora Svaté Kateřiny: 435 46