Jirkov

město 20029 obyvatel k 1.1.2014 17,11 km2
znak Jirkov
Jirkov

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Jirkově.
 • Děkanský kostel sv. Jiljí – Kostel stojí na místě raně gotického obranného kostelíka z doby kolem roku 1300. V roce 1538 byl kostel přestavěn ve stylu pozdní gotiky, přičemž byly využity starší části budovy. V roce 1784 byly instalovány varhany a vysvěcena boční kaple sv. Jana. Roku 1823 získal kostel dlažbu, jež sestávala i ze starých náhrobních kamenů. V kostele byli pohřbeni členové šlechtických rodů spjatých s městem Jirkov a zámkem Červený Hrádek - Rottenhanů, Buquoyů a Trautmannsdorfů.
 • Gregerova kronika – Nejstarší ručně psaná kronika o historii města Jirkova byla sepsána kronikářem Gregorem ve staroněmeckém jazyce v letech 1836–1840. Před mnoha lety byla opatřena dvěma zámky, které se postupem času zničily. Gregorova kronika je popsaná pouze z malé části svých mnoha stran a uložena je v městské kronikárně spolu s ostatními kronikami, za které zodpovídá kronikářka Mgr. Kristýna Králová.
 • Městská věž – Vznikla na základě testamentu Lorenze Glatze z roku 1516. Výstavba trvala pět let (1540–1545). Zpřístupněna byla až v roce 1582. Od června roku 2003 je Městská věž otevřena veřejnosti nejen jako vyhlídka, její interiér je zároveň výstavními prostory česko-německých společných výstav. Městská věž je necelých 29 metrů vysoká. V její makovici se nacházejí dobové doklady a památky, které se vždy při opravách věže doplňují o nové.
 • Červený Hrádek – Původní hrad Borek byl založen krátce před rokem 1415 rodem Kraa. V letech 1687 a 1688 na zámku působil sochař Jan Brokoff, který pro zámek vytvořil soubor soch, 2 kašny, vázy na schodišti a další díla. Na zámku se tehdy narodil i Brokoffův syn, Ferdinand Maxmilián Brokoff. Rod Hohenlohe-Langenburg byl posledním šlechtickým rodem, který panství a zámek vlastnil. V současné době má podobu barokního zámku. V srpnu 1938 se zda uskutečnila schůzka mezi Henleinem a lordem Runcimanem po níž následovala Mnichovská dohoda. V zámku po roce 1946 fungovala LDN.
 • Morový sloup s Pietou – Barokní pískovcový sloup s Pietou z roku 1695. Autorem díla je Jan Brokoff. Sloup byl umístěn na náměstí naproti radnici. V roce 1965 byl však rekonstruován a přemístěn před severní stranu kostela sv. Jiljí.
 • Socha svatého Jana Nepomuckého – Autor Jan Brokoff z roku 1708.
 • Městské sklepy – Po požáru v roce 1550 se začalo se stavbou chodeb. V roce 1596 se sklepy rozšířily o významnou část. V období druhé světové války sloužil městské sklepy jako kryt Wehrmacht, který tu zanechal v podzemí stopy v podobě některého značení chodeb, především je autorem vodících pruhů na stropech a stěnách vyzděných chodeb, aby vojáci a poslové nezabloudili. V dodnes označené místnosti sídlilo velitelství, do něj ze spodních partií ústila chodba, kterou vojáci při ústupu z města zavalili. V podzemí hodlal wehrmacht vybudovat kryt nejen pro sebe, ale i pro obyvatele města, protože průmyslové závody v okolí a vůbec celá oblast byly od roku 1944 často bombardovány. Jirkov se však cílem náletu nikdy nestal.1 Kvůli poválečné panelákové výstavbě se zřítila část sklepů. Na základě geologických průzkumů se začalo jednat o jejich sanaci a zpřístupnění veřejnosti a však v roce 2006 musel i přes historickou hodnotu obou objektů Jirkovský pivovar i s přilehlými chodbami ustoupit výstavbě Tesca.
 • Kašna – Kašna byla postavena v 2. pol. 18. století. Roku 1815 nechal hrabě Buquoy na vrchol kašny instalovat sochu Herkula bojujícího s lernskou Hydrou. Později v 19. století byla po opravě kašny socha prodána průmyslníkovi Emmeringovi, který jí umístil do zahrady své vily. Nakonec byla socha umístěna v Mannesmanových závodech a během první světové války byla roztavena.
 • Dům čp. 15 - Historický nárožní dům v Tyršově ulici, původně klasicistní zájezdní hostinec.
 • Dům čp. 19 - Historický dům s renesančním jádrem. Na portále je dodnes jasně patrný letopočet 1617.
 • Synagoga v Jirkově – Klasicistní stavba z let 1846 až 1847, dnes součástí sběrny odpadů

Oficiální web město Jirkov:
www.jirkov.cz

PSČ Jirkov: 431 11 až 431 21