Otvice

Pamětihodnosti

  • Vodárenská věž
  • Kostel svaté Barbory je v nynější podobě novogotický z roku 1902 na místě barokního kostela téhož zasvěcení z roku 1655 zbořeného pro špatný stavební stav v roce 1897.

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1295.

Na severním okraji intravilánu obce fungovala od 8. října 1870 dvojkolejná železniční trať Chomutov - Most - Ústí n. Labem, v roce 1880 zde byla postavena i nádražní budova. V roce 1984 byla trať z důvodu postupující těžby uhlí přeložena severněji a nádraží zrušeno. Nynější železniční zastávka, nacházející se na katastru obce, nese název Jirkov - zastávka. .

V 80. letech 20. století byla obec ohrožena těžbou uhlí, toto nebezpečí bylo zažehnáno roku 1988 .

Po roce 1990 vyrostla na severním okraji katastru obce obchodní zóna, sloužící zejména obyvatelům sousedních měst Chomutova a Jirkova. Na základě studie „Hodnocení potenciálu cestovního ruchu v obcích České republiky,“ který v roce 2002 zpracoval Ústav územního rozvoje, byla obec Otvice označena za sídlo bez potenciálu cestovního ruchu.


Oficiální web obec Otvice:
www.otvice.cz

PSČ Otvice: 431 11