znak Ročov
Ročov

Pamětihodnosti

  • Klášter Dolní Ročov
  • Výklenková kaplička svatého Vojtěcha – stojí naproti domu čp. 101
  • Socha Panny Marie – nachází se v parku
  • Socha svatého Jana Nepomuckého – jihovýchodně od Ročova v údolí kláštereckého potoka
  • Pivovar – dům čp. 202 nachází se jihozápadní od klášteraa
  • Tis v Ročově – památný strom, roste v bývalé zahradě
  • Lípa v Ročově – památný strom, stojí na návsi před hostincem
  • Lípa u sv. Vojtěcha – památný strom, stojí u kapličky
  • Hrušeň u Křížů – památný strom, roste v zahradě usedlosti čp. 108

Galerie

Historie

Nejpozději na začátku 14. století byla v údolí dnešního Dolního Ročova vystavěna tvrz a u ní osada se hřbitovem. Později se stává tvrz a osada majetkem Albrechta z Kolovrat, který roku 1352 získal od císaře Karla IV. povolení vystavět na kopci nad jeho tvrzí plánovitě městečko, dnešní Horní Ročov. Na konci 14. století vniká v Dolním Ročově Klášter Nanebevzetí Panny Marie. V 16. století se stávají majiteli obce Lobkovicové a roku 1802 rod Schwarzenberků. Na přelomu 19. a 20. století se stala oblast chmelařským centrem.

Od 10. října 2006 byl obci vrácen status městyse.


Oficiální web městys Ročov:
www.obec-rocov.cz

PSČ Ročov: 439 67 až 440 01