Pnětluky

obec 349 obyvatel k 1.1.2014 14,75 km2
znak Pnětluky
Pnětluky

Památky

  • Dominantou obce je kostel sv. Matouše. Jedná se o barokní jednolodní stavbu se zaoblenými nárožími a s polokruhově uzavřeným presbytářem z roku 1765. Tato stavba nahradila starší kostel doložený již roku 1363. Varhany na kruchtě pocházejí z počátku 20. století a jsou dílem krnovské firmy Rieger. Kříž s korpusem, lidová kamenická práce, pochází z roku 1830.
  • Na návsi u rybníka u domu čp. 108 stojí jednopatrová barokní sýpka, dříve mylně považovaná za pozůstatek tvrze.
  • Památník padlým z roku 1924 je dílem E. Zelenky.
  • Modernistická zvonička Církve československé husitské od V. Zralého je z roku 1940.
  • Jírovec u rybníka – památný strom, roste na návsi u rybníka (požární nádrže).

Galerie

Rodáci

  • František Schneider (chmelař) (17. březen 1862 - 29. listopad 1918 Cítoliby) byl chmelařský odborník. Profesí byl pedagog, učil na obecných školách na Lounsku. Stal se jednatelem Českého chmelařského spolku a vedoucím redaktorem Chmelařských listů. Uspořádal expozici českého chmelařství na Světové výstavě 1900 konané v Paříži. Porota ji ocenila zlatou medailí. Publikoval články, které se týkaly šlechtění chmelových sazenic a hubení škůdců.
  • Václav Zralý (12. srpen 1906 - 29. září 1991) byl architekt. V letech 1929 - 1931 studoval v Dessau výtvarnou školu Bauhaus. Zde byli jeho učiteli mj. Vasilij Kandinskij a Ludwig Mies van der Rohe. Po návratu do Čech se stal členem architektonické sekce Levé fronty. V zemském měřítku se neprosadil. Zúčastnil se několika soutěží, až na jednu výjimku vily v Praze-Košířích jeho návrhy nebyly přijaty. Usadil se v rodných Pnětlukách, kde realizoval několik staveb: husitskou zvoničku, vily čp. 114 a 116 a také zemědělské objekty. K největším patří sušárna chmele z roku 1955 v těsném sousedství kostela. Tato stavba panorama obce výrazně znehodnotila.

Oficiální web obec Pnětluky:
www.pnetluky.cz

PSČ Pnětluky: 440 01