znak Nesuchyně
Nesuchyně

Pamětihodnosti

  • Kostel svaté Markéty na návsi

Historie

První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1316 (Ditricus de Nesuchynye). Název je odvozen od osobního jména a znamená „ves *Nesuchova“ či „ves Nesuchého“ (srv. Bavoryně, Bechyně). Tolik výklad jazykovědce Antonína Profouse, lidová etymologie si k názvu obce vymyslela pověst barvitější:

Jak by se možná z názvu obce zdálo, má jméno něco společného se suchem, ale to je omyl. Už asi málokdo ví, že šípky se dříve nazývaly chýně a jak praví dávná pověst, právě šípky stály u zrodu názvu obce Nesuchyně. Jistý velmož (podle jedné verze hradní pán ze Džbánu, podle jiné císař Rudolf II., jedoucí s družinou na návštěvu pivovaru v Krušovicích) potkal nedaleko Krušovic ženu s nůší na zádech, která se osvěžovala u potoka. Velmož se zeptal: „Co to neseš?“ A ona osoba odpověděla: „Nesu chýně, pane.“ Velmož sesedl z koně a dal se s ženou do hovoru. Zjistil, že žena je kořenářka a dokáže svými bylinami zahnat bolest a poradit s mnoha neduhy a šípky - tedy chýně, má na výrobu svých léčivých nápojů a mastí. Velmoži také ochotně poradila, které byliny na co užívat. To ho tak potěšilo, že oné ženě dal postavit dům u potoka a celé místo nazval Nesuchyně.

Tolik praví pověst. Pravda je, že dům číslo 1 opravdu stojí na břehu Nesuchyňského potoka. Je sice již z gruntu přestaven, ale dobové fotografie leccos napovídají. Celé stavení je postaveno z opuky, ze které se v této oblasti stavěla většina domů v minulých dobách.

Největší osobností této obce je Miroslav Klůc, který zde začínal s hokejem.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

  • 1850 země česká, kraj Praha, politický i soudní okres Rakovník
  • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Rakovník
  • 1868 země česká, politický i soudní okres Rakovník
  • 1939 země česká, Oberlandrat Kladno, politický i soudní okres Rakovník
  • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický i soudní okres Rakovník
  • 1945 země česká, správní i soudní okres Rakovník
  • 1949 Pražský kraj, okres Rakovník
  • 1960 Středočeský kraj, okres Rakovník
  • 2003 Středočeský kraj, obec s rozšířenou působností Rakovník

Rok 1932

Ve vsi Nesuchyně (839 obyvatel, poštovna) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

bednář, biograf Sokol, 2 cihelny, obchod se dřevem, holič, 5 hostinců, kapelník, kolář, 2 kováři, pekař, obchod s peřím, 16 rolníků, 3 řezníci, sedlář, 3 obchody se smíšeným zbožím, spořitelní a záložní spolek v Nesuchyni, trafika


Oficiální web obec Nesuchyně:
www.obec-nesuchyne.cz

PSČ Nesuchyně: 270 07