znak Mutějovice
Mutějovice

Pamětihodnosti

 • Kostel svatého Václava
 • Kostel svatého Prokopa
 • Socha Panny Marie
 • Zřícenina hradu Džbán

Historie

Název obce je odvozen od osobního jména Mutěj a znamená tedy „ves lidí Mutějových“. První písemné zmínky o Mutějovicích, tehdy příslušných ke královskému panství Křivoklát, pocházejí z období vlády Jana Jucemburského a ďatují se do let 1325 a 1337 (kdy král Jan zastavil Mutějovice Jindřichovi z Kaufunku). K roku 1356 se mutějovický kostel sv. Václava připomíná jako farní. Již ve druhé polovině 16. století bývala v Mutějovicích škola, jedna z prvních v širokém okolí. Za třicetileté války byla obec roku 1634 vypleněna a farnost dokonce na čas zanikla. V roce 1707 byly obnoveny farnost a škola, roku 1740 postaven kostelík sv. Prokopa. Velká pohroma postihla Mutějovice v roce 1806, kdy rozsáhlý požár strávil 47 domů i kostel. V letech 1867 až 1871 byla katastrem Mutějovic položena železniční trať z Prahy do Chomutova. V roce 1880 došlo k založení místního sboru dobrovolných hasičů, roku 1893 pak byla v Mutějovicích zřízena pošta. V této době se v okolí obce rozvíjela těžba kamenného uhlí a pěstování chmele. Po Mnichovské dohodě, jíž muselo na podzim 1938 Československo odstoupit nacistickému Německu velkou část svého území, se Mutějovice na sedm let staly poslední pohraniční obcí na české straně - sousední Kounov už ležel v Říši.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Praha, politický i soudní okres Rakovník
 • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Rakovník
 • 1868 země česká, politický i soudní okres Rakovník
 • 1939 země česká, Oberlandrat Kladno, politický i soudní okres Rakovník
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický i soudní okres Rakovník
 • 1945 země česká, správní i soudní okres Rakovník
 • 1949 Pražský kraj, okres Rakovník
 • 1960 Středočeský kraj, okres Rakovník
 • 2003 Středočeský kraj, obec s rozšířenou působností Rakovník

Rok 1932

Ve vsi Mutějovice (1257 obyvatel, poštovní úřad, telegrafní úřad, telefonní úřad, četnická stanice, 2 katol. kostely, společenstvo smíšených živností, sbor dobrovolných hasičů) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

lékař, autodoprava, bednář, biograf Sokol, cukrář, obchod s dobytkem, důl Union, galanterie, 2 holiči, 6 hostinců, klempíř, 2 koláři, Dělnický konsum, 2 kováři, 4 krejčí, 2 lakýrníci, malíř, mlýn, 2 pekaři, porodní asistentka, 7 rolníků, 2 řezníci, sadař, sedlář, 8 obchodů se smíšeným zbožím, spořitelní a záložní spolek pro Mutějovice, 5 švadlen, 2 trafiky, truhlář, zahradnictví, zámečník, zubní ateliér

V obci Lhota pod Džbánem (222 obyvatel, samostatná obec se později stala součástí Mutějovic) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

obchod s dobytkem, družstvo pro rozvod elektrické energie ve Lhotě pod Džbánem, 2 hostince, kovář, mlýn, obuvník, 4 rolníci, řezník, obchod se smíšeným zbožím, trafika

Osobnosti

 • Josef Mágr, sochař
 • Vojtěch Tittelbach, malíř

Oficiální web obec Mutějovice:
www.obec-mutejovice.cz

PSČ Mutějovice: 270 07