znak Mšecké Žehrovice
Mšecké Žehrovice

Pamětihodnosti

 • Kostel svatého Martina
 • keltské kultovní místo (Viereckschanze), archeologické naleziště v oboře Libeň na jihozápad od obce
 • Ovčín
 • Přírodní rezervace Louky v oboře Libeň, zamokřelé louky s bohatou květenou a společenstva bílých strání v sousedství obory asi 1,5 km jihozápadně od obce
 • Džbánský buk, 350 let starý památný strom

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1045.

V květnu roku 1943 byla v pískovém lomu nedaleko obce nalezena unikátní kamenná plastika keltské hlavy, která je v současnosti uložena ve sbírkách Národního muzea v Praze. Nález byl učiněn v těsné blízkosti keltského obdélníkového ohrazeného areálu s vysokými valy tzv. Viereckschanze a s velkou atypickou stavbou, patrně svatyní, s níž nepochybně úzce souvisí.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Praha, politický okres Rakovník, soudní okres Nové Strašecí
 • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Nové Strašecí
 • 1868 země česká, politický okres Slaný, soudní okres Nové Strašecí
 • 1939 země česká, Oberlandrat Kladno, politický okres Slaný, soudní okres Nové Strašecí
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Slaný, soudní okres Nové Strašecí
 • 1945 země česká, správní okres Slaný, soudní okres Nové Strašecí
 • 1949 Pražský kraj, okres Nové Strašecí
 • 1960 Středočeský kraj, okres Rakovník
 • 2003 Středočeský kraj, obec s rozšířenou působností Rakovník

Rok 1932

V obci Mšecké Žehrovice (626 obyvatel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

výroba cementového zboží, družstvo pro rozvod elektrické energie ve Mšeckých Žehrovicích, holič, 3 hostince, kolář, 2 kováři, 2 obuvníci, 2 pekaři, 3 rolníci, 2 řezníci, obchod se smíšeným zbožím, spořitelní a záložní spolek pro Mšecké Žehrovice, švadlena, 2 truhláři


Oficiální web obec Mšecké Žehrovice:
www.msecke-zehrovice.cz

PSČ Mšecké Žehrovice: 270 64