Krty

Pamětihodnosti

 • Hřbitovní kostel sv. Vojtěcha z konce 17. století
 • Přírodní památka Krtské skály, rozlehlé (88,8 ha) lesnaté návrší jižně od obce, s četnými zvětralými skalními výchozy, balvanitými sutěmi i roztroušenými balvany; nachází se zde zatopený lom s jezírkem.
 • Přírodní památka Ostrovecká olšina, nevelké (1,87 ha) chráněné území při Ostroveckém potoce necelé 2 km jihozápadně od obce, olšiny a mokré louky s bohatou květenou.

Historie

Název sídla znamená „ves Krtů“, tj. Krtovy rodiny. První písemná zmínka o obci (Krriti) pochází z roku 1227.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Cheb, politický okres Žatec, soudní okres Jesenice
 • 1855 země česká, kraj Žatec, soudní okres Jesenice
 • 1868 země česká, politický okres Podbořany, soudní okres Jesenice
 • 1939 Sudetenland, vládní obvod Karlovy Vary, politický okres Podbořany, soudní okres Jesenice
 • 1945 země česká, správní okres Podbořany, soudní okres Jesenice
 • 1949 Karlovarský kraj, okres Podbořany
 • 1960 Středočeský kraj, okres Rakovník
 • 2003 Středočeský kraj, obec s rozšířenou působností Rakovník

Rok 1932

V obci Krty (něm. Gerten, 382 obyvatel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

obchod s máslem a vejci, 2 půjčovny mlátiček, 2 řezníci, 2 hostince, 3 obchody se smíšeným zbožím, velkostatek Groh, 9 rolníků, kovář, Spar- u. Darlehenskassenverein für Gerten, 3 kamenictví, trafika


Oficiální web obec Krty:
www.krty.cz

PSČ Krty: 270 33