znak Jesenice
Jesenice

Pamětihodnosti

Dominantou města je farní kostel sv. Petra a Pavla, původně vybudovaný v románském slohu ve 13. století, který byl ve 20. letech 18. století zbarokizován. Barokní sochařství lze spatřit na několika místech v okolí města. V samotné Jesenici je několik barokních soch umístěno na opěrné zdi před kostelem a na hřbitovní zdi (sv. Jan Nepomucký). Zajímavá je i barokní budova fary a secesní budovy bývalé školy z roku 1904.

Historie

Jesenice vznikla patrně během vnitřní české kolonizace ve 12. století. Jesenická oblast byla však zřejmě osídlena již v mladší době kamenné (neolitu), o čemž svědčí nálezy zbytků nádob starých téměř 7000 let. První písemná zmínka o obci se váže k roku 1321, kdy je zmiňován vladyka Bořita z Jesenice (Borzuta de Gessennicz) sídlící na zdejší tvrzi. Na přelomu 14. a 15. století patřila Jesenice do petrohradského panství, jehož majitelem byl Petr z Janovic. Jan z Janovic dal Jesenici dvě významná privilegia sepsaná 31. prosince 1409 v latinském a českém opise. Jedním z privilegií byla udělena městská práva (zřízení soudu, právo vařit pivo, místní kat atd.). Také erb pánů z Janovic: polcená stříbrno-červená orlice se dostala do znaku dnešního města. Za Volfa a Jetřicha z Gutštejna se na Jesenicku začalo rozvíjet rybníkářství. Na zdejším Rakovnickém potoce byla vybudována soustava rybníků, jejichž stavitelem byl Jakub Krčín, proslulý stavbou rybníků v Jižních Čechách.

Dne 11. března 2008 byl obci obnoven status města.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost města v roce, kdy ke změně došlo:

  • 1850 země česká, kraj Cheb, politický okres Žatec, soudní okres Jesenice
  • 1855 země česká, kraj Žatec, soudní okres Jesenice
  • 1868 země česká, politický okres Podbořany, soudní okres Jesenice
  • 1939 Sudetenland, vládní obvod Karlovy Vary, politický okres Podbořany, soudní okres Jesenice
  • 1945 země česká, správní okres Podbořany, soudní okres Jesenice
  • 1949 Karlovarský kraj, okres Podbořany
  • 1960 Středočeský kraj, okres Rakovník
  • 2003 Středočeský kraj, obec s rozšířenou působností Rakovník

Rok 1932

Ve městě Jesenice u Podbořan (něm. Jechnitz, 1296 obyvatel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody (výběr):

Instituce a průmysl: poštovní úřad, telegrafní úřad, telefonní úřad, okresní soud, berní úřad, četnická stanice, katolický kostel, okresní chorobinec, evang.  dětský domov, sbor dobrovolných hasičů, výroba prášku do pečiva, továrna na železářské zboží Ludwig Urban, 2 mlýny, 2 pily, Sparkassa der Stadt Jechnitz, Landwirtschafliche Bezirkvorschuβkassa in Jechnitz, Česká záložna pro Jesenice, cihelna

Živnosti a služby: 2 lékaři, 2 zvěrolékaři, 2 advokáti, notář, lékárna, 3 autodopravci, 2 stavitelé, 2 zahradnictví, 2 hostince, 2 hotely (Kunz, Worschech), 2 kapelníci, biograf Huberti-Kino, papírnictví, fotoateliér, obchod s obuví Baťa, 3 hodináři, 2 tesařští mistři, 2 cukráři, zednický mistr

V obci Bedlno (něm. Wedl, 147 obyvatel, samostatná obec se později stala součástí Jesenice) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

obchod s lahvovým pivem, hostinec, rolník, kovář, lom, trafika

V obci Kosobody (něm. Cossawoda, 131 obyvatel, samostatná obec se později stala součástí Jesenice) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

hostinec, obchod se smíšeným zbožím, kovář, trafika

V obci Podbořánky (něm. Podersanka, 230 obyvatel, katol.  kostel, samostatná obec se později stala součástí Jesenice) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

hostinec, obchod se smíšeným zbožím, žulový lom, velkostatek, 13 rolníků, zednický mistr, mlýn, kovář, trafika, obchod s dobytkem

Oficiální web město Jesenice:
www.jesenice-ra.cz

PSČ Jesenice: 270 33