znak Hořovičky
Hořovičky

Pamětihodnosti

 • Pravoslavný kostel Cyrila a Metoděje
 • Kostel Nejsvětější Trojice
 • Socha císaře Josefa II.
 • Fara

Historie

První písemná zmínka o Hořovičkách pochází z roku 1392, kdy Maršík z Hrádku věnoval plat z Hořoviček (in villa Horzowitz) kostelu Nanebevzetí P. Marie ve Strojeticích. Název lze podle jazykovědce Antonína Profouse vykládat dvojím způsobem, buď z osobního jména Hoř, tj. zkrácené podoby jmen jako Hořislav či Hořimír, nebo od příjmení Hora.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Cheb, politický okres Žatec, soudní okres Jesenice
 • 1855 země česká, kraj Žatec, soudní okres Jesenice
 • 1868 země česká, politický okres Podbořany, soudní okres Jesenice
 • 1939 Sudetenland, vládní obvod Karlovy Vary, politický okres Podbořany, soudní okres Jesenice
 • 1945 země česká, správní okres Podbořany, soudní okres Jesenice
 • 1949 Karlovarský kraj, okres Podbořany
 • 1960 Středočeský kraj, okres Rakovník
 • 2003 Středočeský kraj, obec s rozšířenou působností Rakovník

Rok 1932

V obci Německé Hořovice (něm. Deutsch Hořořowitz, nyní Hořovičky, přísl. Šmikousy, 580 obyvatel, poštovní úřad, telegrafní úřad, telefonní úřad, četnická stanice, katol.  kostel, evang.  kostel, sirotčinec) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

lékař, pekař, družstvo pro rozvod elektrické energie (Elektrizitätsgenossenschaft für die Gemeinde Deutsch Hořowitz), 2 řezníci, 2 holiči, hostinec, 3 obchody se smíšeným zbožím, 2 hotely (Blauer Stern, Stadt Wien), továrna na barvy a laky Heinz&Sohn, 10 rolníků, hospodářské, nájemní, úsporné a stavební družstvo ve Šmikousích, sedlář, zámečník, kovář, krejčí, 3 švadleny, 2 obuvníci, Spar- und Darlehenskassenverein für Deutsch-Hořowitz, spořitelní a záložní spolek pro Německé Hořovice, trafika, truhlář, +obchodník s dobytkem, kolář, cihelna Heinz&Sohn

Ve vsi Hokov (něm. Hokau, 375 obyvatel, samostatná obec se později stala součástí Hořoviček) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

půjčovna mlátiček, řezník, zahradník, 3 hostince, 4 obchody se smíšeným zbožím, 12 rolníků, kovář, krejčí, obuvník, trafika

Ve vsi Vrbice (něm. Fürwitz, 256 obyvatel, samostatná obec se později stala součástí Hořoviček) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

stavitel, hostinec, 3 obchody se smíšeným zbožím, 2 rolníci, mlýn, kovář, obuvník, trafika

Oficiální web obec Hořovičky:
www.horovicky.cz

PSČ Hořovičky: 270 04