znak Kolešovice
Kolešovice

Pamětihodnosti

 • Kostel svatého Petra a Pavla na návsi
 • Kaple svatého Jana Nepomuckého
 • Socha svatého Floriána
 • Socha svatého Václava
 • Sloup se sochou svatého Šebestiána na návsi
 • Fara

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1318, kdy zde držel tvrz Vojslav z Kolešovic (woyslay de kollessowicz). Název je, stejně jako u dvou nedalekých vesnic jménem Kolešov, odvozen od osobního jména Koleš, domácké podoby jinak nedoloženého jména *Kolimír.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Cheb, politický okres Žatec, soudní okres Jesenice
 • 1855 země česká, kraj Žatec, soudní okres Jesenice
 • 1868 země česká, politický okres Podbořany, soudní okres Jesenice
 • 1939 Sudetenland, vládní obvod Karlovy Vary, politický okres Podbořany, soudní okres Jesenice
 • 1945 země česká, správní okres Podbořany, soudní okres Jesenice
 • 1949 Pražský kraj, okres Rakovník
 • 1960 Středočeský kraj, okres Rakovník
 • 2003 Středočeský kraj, obec s rozšířenou působností Rakovník

Rok 1932

V městysi Kolešovice (něm. Koleschowitz, přísl. Heřmanov, 1482 obyvatel, poštovní úřad, telegrafní úřad, telefonní úřad, četnická stanice, katol. kostel, Společenstvo potravních, stavebních a oděvních živností) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

lékař, zvěrolékař, 3 pekaři, banka Kreditanstalt der Deutschen, sklad piva, bednář, 3 pokrývači, 2 drogerie, elektrárenské družstvo (Elektrizitätsgenossenschft für die Gemeinde Koleschowitz, obchod s velocipedy, 2 řezníci, 3 holiči, galanterie, zahradník, 7 hostinců, porodní asistentka, 8 obchodů se smíšeným zbožím, obchod se sklem a porcelánem, velkostatek Wallis, obchod s dřívím, hotel Praha, instalace, biograf Sokol, skladiště, 14 rolníků, obchod s kůžemi, 3 trhovci, hudební škola, papírnictví, kominík, 2 sedláři, 3 zámečníci, 2 kováři, 3 krejčí, 2 švadleny, obchod se střižním zbožím, Česká záložna, Gewerblich-Bürgerliche Vorschuβkasse in Koleschowitz, spořitelní a záložní spolek pro Kolešovice, klempíř, 4 trafiky, čalouník, 3 truhláři, hodinář, obchod s dobytkem, 3 koláři, 2 cihelny, cukrář


Oficiální web obec Kolešovice:
www.kolesovice.cz

PSČ Kolešovice: 270 02