znak Drahouš
Drahouš

Pamětihodnosti

 • Hradiště u Smrku, archeologické naleziště
 • Kaple svatého Jana Nepomuckého na návsi
 • přírodní památka Prameny Javornice v k. ú. obce

Při žluté turistické značce z Jesenice ke Svatému Hubertu je 2,5 km dlouhá oboustranná alej chráněných jírovců maďalů. Na vrcholu cesty před hájovnou a dvorem Plaveč se nachází torzo kaple. V současné době probíhá její obnova. Od kaple pěkný výhled.

Historie

První písemná zmínka o vsi Drahouš pochází z roku 1404 (censum in Drahuss). Název je pravděpodobně odvozen od staročeského osobního jména Drahúš → Drahouš.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Cheb, politický okres Žatec, soudní okres Jesenice
 • 1855 země česká, kraj Žatec, soudní okres Jesenice
 • 1868 země česká, politický okres Podbořany, soudní okres Jesenice
 • 1939 Sudetenland, vládní obvod Karlovy Vary, politický okres Podbořany, soudní okres Jesenice
 • 1945 země česká, správní okres Podbořany, soudní okres Jesenice
 • 1949 Karlovarský kraj, okres Podbořany
 • 1960 Středočeský kraj, okres Rakovník
 • 2003 Středočeský kraj, obec s rozšířenou působností Rakovník

Rok 1932

V obci Drahouš (něm. Drahuschen, přísl. Smrk, Svatý Hubert, 240 obyvatel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

elektrárenské družstvo (Elektrizitätsgenossenschft für Drahuschen), 2 hostince, obchod se smíšeným zbožím, velkostatek Czernin, 8 rolníků, mlýn, 2 kováři, 2 trafiky

V obci Tlestky (něm. Tlesko, 118 obyvatel, samostatná obec se později stala součástí Drahouše) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

holič, hostinec, mlýn, kovář, trafika, kolář

Oficiální web obec Drahouš:
www.drahous.cz

PSČ Drahouš: 270 33