znak Višňová
Višňová

Pamětihodnosti

Největší památkou obce je zdaleka viditelný raně gotický kostel kostel sv. Kateřiny ze začátku 14. stol. Kostel byl v 17. stol. přestavěn v barokním slohu. Zajímavá je také pozdně barokní fara z 18. století. Na hrázi rybníka najdeme skupinu 3 památných dubů zimních.

Zajímavosti

Obec se proslavila natáčením oblíbeného televizního seriálu Chalupáři (z roku 1975). V něm obec vystupovala jako obec Třešňová. Seriál dobře zachycuje vzhled typické české vesnice v polovině 70. let. Byla to doba normalizace, doba 3. pětiletky. Tehdy na českých vesnicích probíhala mohutná výstavba prodejen „Jednoty“, betonových bytovek a budov patřící k JZD, v rámci „zlepšení služeb na vesnicích“ a „přiblížení vesnického bydlení městskému“. Na výstavbě těchto institucí měly výrazný podíl tzv. akce „Z“ (neboli zadarmo).

Historie

První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1369.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

  • 1850 země česká, kraj Praha, politický i soudní okres Příbram
  • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Příbram
  • 1868 země česká, politický i soudní okres Příbram
  • 1939 země česká, Oberlandrat Tábor, politický i soudní okres Příbram
  • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický i soudní okres Příbram
  • 1945 země česká, správní i soudní okres Příbram
  • 1949 Pražský kraj, okres Příbram
  • 1960 Středočeský kraj, okres Příbram
  • 2003 Středočeský kraj, okres Příbram, obec s rozšířenou působností Příbram

Rok 1932

V obci Višňová (577 obyvatel, katol. kostel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

lékař, cihelna, obchodník s dobytkem, 2 holiči, 3 hostince, 2 kováři, mlýn, 2 obuvníci, 2 pekaři, obchod s lahvov m pivem, 3 řezníci, 2 obchody se smíšeným zbožím, Spořitelní a záložní spolek pro Višňovou, 2 trafiky, truhlář


Oficiální web obec Višňová:
visnova.webpark.cz

PSČ Višňová: 262 61