znak Obořiště
Obořiště

Pamětihodnosti

 • Pozdně barokní hospodářský dvůr
 • V letech 1681-1688 vystavěn barokní čtyřkřídlý klášter paulánů s ambity. Dnes je zde polepšovna.

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z r. 1333.

Původní vladyčí tvrz zničena husity roku 1425 a zanikla beze stop. Na místě původní tvrze později pila, rybářství a dnes pension Nový rybník.

Roku 1677 koupil statek Obořiště známý pražský biskup Jan Tomáš Pešina z Čechorodu, který dal podnět k postavení kláštera řádu pavlínů a ve své závěti jim tyto pozemky odkázal. Řád uherských pavlínů (někdy též paulínů, nikoli paulánů, jak se někdy chybně uvádí) převzal tento majetek roku 1681. Klášter byl postaven v letech 1681 až 1688. Kostel sv. Josefa byl postaven roku 1711 v barokním slohu. Roku 1713 postihl obec mor, rozšířený tehdy po celých Čechách, který měl spousty obětí. Řád pavlínů byl zrušen roku 1786 Josefem II. Roku 1789 bylo vydraženo Obořiště k rukám knížete Colloredo Mansfelda jako dar pro jeho manželku. Od těchto dob bylo spojeno panství obořišťské s dobříšským. V klášteře byla zřízena r. 1825 továrna na ocet, která zanikla roku 1853 a byla převedena na Dobříš. Od roku 1989 byly postupně některé lesy a pozemky vráceny rodu Colloredo-Mansfeld. Hospodu patřící ke statku převzal do držení roku 1865 dobříšský měšťan Vojtěch Štefanides a tento hostinec patří rodině dodnes.

Před rokem 1880 byl tehdejší Obořišť součástí obce Svaté Pole. Od roku 1961 patří pod obec i Lhotka.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Praha, politický okres Příbram, soudní okres Dobříš
 • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Dobříš
 • 1868 země česká, politický okres Příbram, soudní okres Dobříš
 • 1939 země česká, Oberlandrat Tábor, politický okres Příbram, soudní okres Dobříš
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Příbram, soudní okres Dobříš
 • 1945 země česká, správní okres Příbram, soudní okres Dobříš
 • 1949 Pražský kraj, okres Dobříš
 • 1960 Středočeský kraj, okres Příbram
 • 2003 Středočeský kraj, okres Příbram, obec s rozšířenou působností Dobříš

Rok 1932

V obci Obořiště (541 obyvatel, poštovna, klášter) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

autodoprava, družstvo pro rozvod elektrické energie v Obořišti, holič, 2 hostince, kapelník, 3 koláři, kovář, 2 krejčí, mlýn, 2 obuvníci, pekař, rolník, řezník, 4 obchody se smíšeným zbožím, trafika, 2 zámečníci


Oficiální web obec Obořiště:
www.obecoboriste.cz

PSČ Obořiště: 262 12