Svaté Pole

Historie

První zmínka o obci pochází z roku 1352. Po roce 1850 bylo Svaté Pole s osadou Budínek samostatnou obcí, kromě období od 1. ledna 1988 do 23. listopadu 1990, kdy bylo součástí města Dobříš. Před rokem 1880 byl součástí obce i Obořišť, a před rokem 1950 ].

Před postavením dobříšského kostela zde byl farní kostel i pro Dobříš. Kostel je dnes zasvěcen sv. Alžbětě Duryňské. Původně gotický kostel pochází je 14. století, mezi lety 1711-12 byl barokně přestavěn, upraven byl i v letech 1811. Oltář je z klasicistní doby a je se sochami sv. Pavla a sv. Rocha. Původní dřevěná fara byla vypálena Husity.

Původ jména

Na místním hřbitově byla vysypána prsť ze Svaté země. Nechávali se zde pohřbívat lidé z širokého okolí.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Praha, politický okres Příbram, soudní okres Dobříš
 • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Dobříš
 • 1868 země česká, politický okres Příbram, soudní okres Dobříš
 • 1939 země česká, Oberlandrat Tábor, politický okres Příbram, soudní okres Dobříš
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Příbram, soudní okres Dobříš
 • 1945 země česká, správní okres Příbram, soudní okres Dobříš
 • 1949 Pražský kraj, okres Dobříš
 • 1960 Středočeský kraj, okres Příbram
 • 2003 Středočeský kraj, okres Příbram, obec s rozšířenou působností Dobříš

Rok 1932

V obci Svaté Pole (přísl. Budínek, Lhotka, 522 obyvatel, katol. kostel, sbor dobrovolných hasičů) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

5 hostinců, kolář, kovář, 3 mlýny, obuvník, 2 obchody se smíšeným zbožím, Spořitelní a záložní spolek pro farní obec Svato-Polskou, švadlena, 3 trafiky, 3 truhláři

Starostové

 • 2010-2014 Jaroslav Jarý
 • od 2014 Josef Šimonovský

Oficiální web obec Svaté Pole:
www.svatepole.eu

PSČ Svaté Pole: 263 01