znak Věšín
Věšín

Pamětihodnosti

 • Novogotická Kaple svatého Františka Serafinského z roku 1905, občas využívaná k bohoslužbě, zejména v létě.
 • Západně při silnici osada Teslíny s myslivnou v tyrolském stylu
 • Severně od osady založen koncem 11. stol. benediktinský klášter s kostelem sv. Jana Křtitele, zničen husity r. 1421, stopy základů staveb leží na území vojenského újezdu Brdy
 • přírodní rezervace Getsemanka I. a II. v k. ú. obce
 • přírodní rezervace Na skalách v k. ú. obce

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1349.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Plzeň, politický i soudní okres Březnice
 • 1855 země česká, kraj Písek, soudní okres Březnice
 • 1868 země česká, politický okres Blatná, soudní okres Březnice
 • 1939 země česká, Oberlandrat Klatovy, politický okres Blatná, soudní okres Březnice
 • 1942 země česká, Oberlandrat Plzeň, politický okres Strakonice, soudní okres Březnice
 • 1945 země česká, správní okres Blatná, soudní okres Březnice
 • 1949 Plzeňský kraj, okres Blatná
 • 1960 Středočeský kraj, okres Příbram
 • 2003 Středočeský kraj, okres Příbram, obec s rozšířenou působností Příbram

Rok 1932

V obci Věšín (845 obyvatel, četnická stanice) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

obchodník s dobytkem, holič, 4 hostince, obchod s kovanými hřebíky, 3 výrobci kovaných hřebíků, 2 koláři, 2 kováři, 2 krejčí, malíř pokojů, obuvník, pekař, 2 pily, porodní asistentka, 4 rolníci, 2 řezníci, 5 obchodů se smíšeným zbožím, Spořitelní a záložní spolek pro Věšín, švadlena, 2 trafiky, truhlář


Oficiální web obec Věšín:
www.vesin.cz

PSČ Věšín: 262 23 až 262 43