znak Hvožďany
Hvožďany

Památky

 • Pozdně gotická tvrz, stavba s nárožními opěráky a obehnaná příkopem užívána od 17. století jako sýpka, v letech 1949-1950 upravena na byty, dochována deska s erby majitelů.
 • Na návrší stojí kostel Navštívení Panny Marie a sv. Prokopa, při něm zvonice a fara.
 • Severně od obce nad místní částí Roželov je osamělý zámeček pražských arcibiskupů, za komunistického režimu sloužil k nezákonné internaci vůdčích osobností českého katolicismu (především Jan Šrámek, František Hála a Josef Beran).

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1352.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Plzeň, politický Březnice, soudní okres Blatná
 • 1855 země česká, kraj Písek, soudní okres Blatná
 • 1868 země česká, politický i soudní okres Blatná
 • 1939 země česká, Oberlandrat Klatovy, politický i soudní okres Blatná
 • 1942 země česká, Oberlandrat Plzeň, politický okres Strakonice, soudní okres Blatná
 • 1945 země česká, správní i soudní okres Blatná
 • 1949 Plzeňský kraj, okres Blatná
 • 1960 Středočeský kraj, okres Příbram
 • 2003 Středočeský kraj, okres Příbram, obec s rozšířenou působností Příbram

Rok 1932

V obci Hvožďany (563 obyvatel, poštovní úřad, četnická stanice, katol. kostel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

3 autodopravci, cihelna, cukrář, výroba cvoků, 2 obchodníci s dobytkem, galanterie, holič, 3 hostince, kolář, kominík, 2 kováři, 2 krejčí, 2 výčepy lihovin, mlýn, obuvník, 2 pekaři, porodní asistentka, řezník, sedlář, 4 obchody se smíšeným zbožím, Spořitelní a záložní spolek v Hvožďanech, obchod se střižním zbožím, tesařský mistr, 2 trafiky, 2 truhláři

V obci Roželov (přísl. Mýta, Planiny, 425 obyvatel, samostatná obec se později stala součástí Hvožďan) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

hostinec, kovář, 2 krejčí, mlýn, obuvník, obchod se smíšeným zbožím, 2 trafiky

Ve vsi Vacíkov (přísl. Nouzov, Nová Luka, 323 obyvatel, samostatná ves se později stala součástí Hvožďan) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

2 výrobci dřeváků, Lesní družstvo ve Vacíkově, 2 hostince, kovář, obuvník, rolník, obchod se smíšeným zbožím, 2 trafiky, 2 velkostatky (Pálffy, Schwarzenberg), zahradnictví

Oficiální web obec Hvožďany:
www.hvozdany.cz

PSČ Hvožďany: 262 42 až 262 44