znak Stará Huť
Stará Huť

Pamětihodnosti

 • Nad rybníkem Strž stojí dům, v němž v letech 1933-1938 strávil poslední léta života spisovatel Karel Čapek (1890-1938) a napsal svá vrcholná díla, od r. 1961 památník.
 • Severně od obce je návrší Králova stolice (413 m n. m.) s dřevěným altánem na průsečíku šesti cest.

Galerie

Historie

Nejpravděpodobnějším datem vzniku obce Stará Huť je rok 1674, kdy zde majitel dobříšského panství, František Maxmilián Mansfeld nechal postavit hutě a hamry zpracovávající železnou rudu. Osadě se říkalo Huť, Hutě Železné či Hutě Železné Dobříšské, teprve, když byla v Obecnici postavena další huť, začalo se této obci říkat Stará huť. Hutě, slévárny a později strojírny zde fungovaly po dlouhá léta, byla zde zřízena první válcovna železa v Čechách i v celém Rakousku.

V období první světové války byla v železárnách zavedena válečná výroba pro rakouskou armádu, nad továrnou byl zaveden vojenský dohled. Úpadek zaznamenává hutnictví ve dvacátých letech 20. století, definitivně železárna zavírá roku 1926.

Druhá světová válka znamenala pro Starou Huť totéž, co pro ostatní místa v republice. Jen její konec byl oddálen až na 12. května 1945, kdy přijela do Staré Huti vojska maršála Malinovského.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Praha, politický okres Příbram, soudní okres Dobříš
 • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Dobříš
 • 1868 země česká, politický okres Příbram, soudní okres Dobříš
 • 1939 země česká, Oberlandrat Tábor, politický okres Příbram, soudní okres Dobříš
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Příbram, soudní okres Dobříš
 • 1945 země česká, správní okres Příbram, soudní okres Dobříš
 • 1949 Pražský kraj, okres Dobříš
 • 1960 Středočeský kraj, okres Příbram
 • 2003 Středočeský kraj, okres Příbram, obec s rozšířenou působností Dobříš

Rok 1932

V obci Stará Huť u Dobříše (1323 obyvatel, poštovní úřad, sbor dobrovolných hasičů) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

autodoprava, 2 cihelny, cukrář, elektrotechnický závod, 2 faktorství rukavic, 2 holiči, 4 hostince, 3 kapelníci, konsum, 4 krejčí, mlýn, 3 obuvníci, 3 pekaři, porodní asistentka, 2 řezníci, slévárna železa, 6 obchodů se smíšeným zbožím, vadlena, 2 trafiky, truhlář, velkostatek, 2 zámečníci, Dobříšské železárny

Osobnosti

 • Vilu u rybníka Strž obýval Karel Čapek.
 • Roku 1848 se v obci narodil Otakar Feistmantel - geolog, paleontolog a autor cestopisů z Indie. Jeho otec, geolog Karel Feistmantel, zde působil jako ředitel hutí.
 • V obci žil též malíř Josef Loukota
 • Kus života zde prožil známý filmový a divadelní herec Martin Myšička.
 • Česká dálková plavkyně Jana Pechanová

Oficiální web obec Stará Huť:
www.starahut.eu

PSČ Stará Huť: 262 02