znak Smolotely
Smolotely

Pamětihodnosti

V okolí se nachází několik významných stavení a pamětihodností. Na nedalekém vrchu Maková stojí barokní kostel sv. Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské. Přímo v obci leží chátrající barokní zámek a bývalý pivovar. Po památkách okolí Smolotel vás provede naučná stezka okolím Smolotel a Makové hory (v provozu od listopadu 2009).

 • Parní mlýn (Parník) – dobře se zachoval ojedinělý cihlový komín viditelný již zdaleka (cihly na jeho stavbu byly vyrobeny na zakázku). Budova samotného parního mlýna zbourána. Dnes opodál se nachází chladící rybníček a obytnou vilu.
 • pivovar – první zmínka je z roku 1605 jako zámecký pivovar. Výroba v roce 1870 činila 15 000 hektolitrů za rok. Už téměř od počátku k pivovaru náležela vlastní chmelnice. Pivovar zanikl v počátečním období 1. světové války (zabavení měděných kotlů na vaření piva). Dnes je část zrekonstruovaná jako Pension Smolotel.
 • lihovar – První zmínka pochází z let 1650–1670. Na konci druhé světové války vyrabován ruskou armádou. Dnes jej naleznete v areálu dnešního Zemědělského družstva.

Historie

Pravděpodobně již koncem doby bronzové v okolí dnešních Smolotel bylo první známé osídlení (na vrchu zvaném Hradiště bylo vědeckým průzkumem doloženo slovanské hradiště). V 9. století byl na území dnešní obce Smolotely pravděpodobně trh se smolou (z toho pravděpodobně pochází název dnešní název obce – Smolotely. Z roku 1336 pochází první písemná zmínka v majestátu Jana Lucemburského.

První písemná zmínka o zdejší gotické tvrzi je z roku 1515 (o její existenci nasvědčují zkosené zdi na jedné ze stran dnešního zámku). Roku 1605 koupil tvrz rod Chanovských z Dlouhé Vsi. Za třicetileté války byl východně od dnešních Smolotelek švédský vojenský tábor. Jan Felix Chanovský z Dlouhé vsi nechal vystavět v letech 1719–1722 poutní kostel na nedalekém vrchu Maková (název od: má kovy). V tomto období byla také přestavěna zdejší gotická tvrz na barokní zámek (1706–1732). První písemná zmínka o zámku je z 28. dubna 1732. K zámku v této době náležel ještě pivovar s chmelnicí. K zámku se postupně staví další budovy pro hospodářské účely.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Praha, politický i soudní okres Příbram
 • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Příbram
 • 1868 země česká, politický i soudní okres Příbram
 • 1939 země česká, Oberlandrat Tábor, politický i soudní okres Příbram
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický i soudní okres Příbram
 • 1945 země česká, správní i soudní okres Příbram
 • 1949 Pražský kraj, okres Příbram
 • 1960 Středočeský kraj, okres Příbram
 • 2003 Středočeský kraj, okres Příbram, obec s rozšířenou působností Příbram

Rok 1932

V obci Smolotely (642 obyvatel, četnická stanice) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody: nákladní autodoprava, cihelna, 3 hostince, klempíř, kolář, 2 kováři, 3 krejčí, akademický malíř, 4 mlýny, 2 obuvníci, 3 pily, pokrývač, 3 rolníci, řezník, 3 obchody se smíšeným zbožím, 3 trafiky, truhlář, 2 velkostatky

Starostové

 • 2010-2014 Alois Bučil
 • od 2014 Pavel Patera

Osobnosti

 • František Bučil (1894–1955) – římskokatolický kněz, děkan v Sedlčanech, oběť komunistického režimu

Oficiální web obec Smolotely:
www.obec-smolotely.cz

PSČ Smolotely: 262 63