Pečice

Pamětihodnosti

 • Rokokový zámeček
 • Kostel svatého Vavřince se nalézá na návsi.
 • Před kostelem se nachází drobný kříž na vysokém kamenném podstavci. V kulatém štítku je tento nápis: Pochválen buď Pán Ježíš KRISTUS. Datace na podstavci je nezřetelná.
 • Proti kostelu svatého Vavřince je umístěný kamenný pomník padlým v I. světové válce.
 • U komunikace z obce, ve směru na Cetyni, se nachází kamenná boží muka. Podstavec je zdobený motivem kříže a srdce.
 • Mezi Pečicemi a Milínem jedna z největších rozvoden elektrického proudu u nás

Galerie

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1336.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Praha, politický i soudní okres Příbram
 • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Příbram
 • 1868 země česká, politický i soudní okres Příbram
 • 1939 země česká, Oberlandrat Tábor, politický i soudní okres Příbram
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický i soudní okres Příbram
 • 1945 země česká, správní i soudní okres Příbram
 • 1949 Pražský kraj, okres Příbram
 • 1960 Středočeský kraj, okres Příbram
 • 2003 Středočeský kraj, okres Příbram, obec s rozšířenou působností Příbram

Rok 1932

V obci Pečice (338 obyvatel, poštovní úřad, katol. kostel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

cihelna, drůbežárna, družstvo pro rozvod elektrické energie pro Pečice, 3 hostince, 2 koláři, kovář, 2 krejčí, 3 obuvníci, pekař, 2 řezníci, obchod se smíšeným zbožím, Spořitelní a záložní spolek pro Pečice, švadlena, trafika, truhlář

V obci Pečičky (přísl. Luh, 226 obyvatel, samostatná obec se později stala součástí Pečice) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

družstvo pro rozvod elektrické energie pro Pečičky, 2 hostince, kapelník, kolář, kovář, 3 mlýny, obchod se smíšeným zbožím, Spořitelní a záložní spolek pro Pečičky, trafika, truhlář

Oficiální web obec Pečice:
www.pecice.cz

PSČ Pečice: 262 31 až 262 32