znak Sedlčany
Sedlčany

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Sedlčanech.

Historie

Související informace naleznete také v článku Historie Sedlčan.

První písemná zmínka pochází již z roku 1294. Již od 12. století byly střediskem Středního Povltaví. Na počátku 14. století patřila tehdejší trhová ves Rožmberkům, kterým patřily i místní zlaté doly. Za vlády Karla IV. je ale museli vrátit královské komoře. V 15. století získalo město mnoho privilegií a do městského znaku rožmberskou pětilistou růži. V roce 1580 město získal známý stavitel rybníků - regent Jakub Krčín z Jelčan, který začal brzy vybírat od projíždějících kupců vysoké mýtné. Kvůli tomu se začali kupci městu vyhýbat, což způsobilo spor Krčína s měšťany.

Další větší rozvoj města nastal až v roce 1894, po vybudování železniční tratě Olbramovice - Sedlčany. Nová Radnice byla postavena v roce 1903; dnes jsou na ní umístěny památníky padlých v obou světových válkách. Za 2. světové války došlo ke zřízení nacistického vojenského výcvikového prostoru, a k vystěhování Sedlčanska, Sedlecka a Voticka (kde byla velká koncentrace tradičního českého obyvatelstva). 8. května 1943 byla v Sedlčanech zřízena pobočka přesídlovací kanceláře, která zajišťovala vystěhování obyvatel města do 1. srpna 1943. Po roce 1945 začaly vznikat velké průmyslové závody (Sedlčanské strojírny, Povltavské mlékárny, později BIOS, KDS, Hamiro a j.).

Roku 1950 byla k obci Sedlčany připojena obec Lhotka.

 1. Demografický vývoj
Rok 1869 1900 1930 1950 1970 1991 2006 2011 Počet obyvatel
4 428 4 583 4 108 3 713 5 462 7 959 7 660 7576

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj České Budějovice, politický okres Votice, soudní okres Sedlčany
 • 1855 země česká, kraj Tábor, soudní okres Sedlčany
 • 1868 země česká, politický i soudní okres Sedlčany
 • 1939 země česká, Oberlandrat Tábor, politický i soudní okres Sedlčany
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický i soudní okres Sedlčany
 • 1945 země česká, správní i soudní okres Sedlčany
 • 1949 Pražský kraj, okres Sedlčany
 • 1960 Středočeský kraj, okres Příbram
 • 2003 Středočeský kraj, okres Příbram, obec s rozšířenou působností Sedlčany

Rok 1932

Ve městě Sedlčany (2499 obyvatel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

Instituce a průmysl:

poštovní úřad, telefonní úřad, telegrafní úřad, okresní úřad, okresní soud, důchodkový kontrolní úřad, berní správa, berní úřad, okresní četnické velitelství, 2 katolické kostely, synagoga, hospodářská škola odborná, Okresní museum, obchodní grémium, společenstvo kovářů, krejčí, mlynářů, obuvníků, řezníků a stavebních živností, sbor dobrovolných hasičů, 2 cihelny, 2 hospodářská družstva, 4 mlýny, továrna na hospodářské stroje

Služby (výběr):

3 lékaři, 2 zvěrolékaři, 2 advokáti, notář, bio invalidů, fotoateliér, 2 geometři, 3 hodináři, 13 hostinců, 2 hotely (Kracík, U lva), hudební škola, knihtiskárna, lékárna U bílého lva, puškař, Městská spořitelna v Sedlčanech, Okresní záložna hospodářská v Sedlčanech, Živnostenská záložna v Sedlčanech, stavební družstvo, 2 zahradnictví

Ve vsi Červený Hrádek (přísl. Janov, Lhotka, Přibýška, Vítěž, 503 obyvatel, samostatná ves se později stala součástí Sedlčan) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

2 hostince, 2 krejčí pro dámy, krejčí pro pány, lihovar, 2 mlýny, povozník, 6 rolníků, 2 obchody se smíšeným zbožím, 2 trafiky, truhlář, 2 velkostatky (Mladota, Počepický), zámečník

V obci Libíň (přísl. Doubravice, Klimětice, Ustupenice, 255 obyvatel, samostatná obec se později stala součástí Sedlčan) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

2 hostince, kovář, obuvník, 10 rolníků, 2 trafiky, velkostatkář Buchar

V obci Sestrouň (přísl. Hradištko, Zberaz, 293 obyvatel, samostatná obec se později stala součástí Sedlčan) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

2 hostince, košíkář, kovář, krejčí, lom, mlýn, pokrývač, pila, 2 rolníci, švadlena, 2 trafiky, truhlář

V obci Solopysky (261 obyvatel, samostatná obec se později stala součástí Sedlčan) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

drogerie, 2 hostince, kovář, 3 lomy, obuvník, 2 pojišťovací jednatelství, 2 rolníci, obchod se smíšeným zbožím, trafika

V obci Třebnice (přísl. Břekova Lhota, Štileček, 480 obyvatel, samostatná obec se později stala součástí Sedlčan) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

2 hostince, kolář, kovář, krejčí, lihovar, mlýn, obuvník, 3 řezníci, obchod se smíšeným zbožím, 2 švadleny, 3 trafiky, 2 truhláři, velkostatkář Šembera

Osobnosti

 • Jakub Krčín z Jelčan (1535–1604), rožmberský regent
 • Josef Věnceslav Soukup (1819–1882), český učitel, hudební skladatel, malíř a odborný publicista
 • Vilém Holoubek (1859–1924), továrník a politik, starosta Sedlčan, poslanec zemského sněmu
 • František Bučil(1894–1955), katolický kněz, děkan v Sedlčanech; šikanován a odsouzen za sabotáž komunistickým režimem
 • Bohuslav Taraba (1894–1978), český skladatel, malíř, hudební spisovatel a vydavatel
 • Miroslav Plavec (1925–2008), český astronom, jeden z nejvýznamnějších českých astronomů 20. století. Zabýval se především studiem těsných dvojhvězd.

Oficiální web město Sedlčany:
www.mu.sedlcany.cz

PSČ Sedlčany: 264 01