Kosova Hora

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Kosově Hoře.
 • Renesanční zámek, přebudovaný ze staré tvrze z 13. století. Z původní tvrze se dodnes zachovala věž, jež je nyní součástí zámku. Sgrafitová výzdoba s kruhovými terči.
 • Přírodní památka Kosova Hora, naleziště kručinečky křídlaté (rozloha 16,38 ha)
 • Zámecký park
 • V jádře románsko-gotický kostel sv. Bartoloměje barokně přestavěn.
 • Kostel Archanděla Michaela
 • Významnou židovskou komunitu, jednu z největších v Čechách, připomíná židovský hřbitov z 2. poloviny 16. století a synagoga
 • Kašna se sochou sv. Jana Nepomuckého.
 • Fara
 • hrobka rodiny Mladotů ze Solopisk, 1898, jedna z prvních realizací Jana Kotěry

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1290, obec byla založena při povrchových zlatých a stříbrných dolech.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj České Budějovice, politický okres Votice, soudní okres Sedlčany
 • 1855 země česká, kraj Tábor, soudní okres Sedlčany
 • 1868 země česká, politický i soudní okres Sedlčany
 • 1939 země česká, Oberlandrat Tábor, politický i soudní okres Sedlčany
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický i soudní okres Sedlčany
 • 1945 země česká, správní i soudní okres Sedlčany
 • 1949 Pražský kraj, okres Sedlčany
 • 1960 Středočeský kraj, okres Příbram
 • 2003 Středočeský kraj, okres Příbram, obec s rozšířenou působností Sedlčany

Rok 1932

V městysi Kosova Hora ( obyvatel, poštovní úřad, telefonní úřad, telegrafní úřad, katol. kostel, synagoga) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

lékař, autodoprava, 2 holiči, 5 hostinců, kamnář, 4 koláři, košíkář, 2 kováři, 3 krejčí, 2 obchody s kůžemi, továrna na kůže, 2 žulové lomy, 2 obchody s obilím, 2 obuvníci, 3 pekaři, pila, továrna na prošívané pokrývky, 4 řezníci, 2 sedláři, 5 obchodů se smíšeným zbožím, Spořitelní a záložní spolek pro Horu Kosovou, obchod se střižním zbožím, 2 trafiky, 6 truhlářů, 2 velkostatky, 2 zahradnictví, zámečník

V obci Vysoká (přísl.  obyvatel, Dobrohošť, Dohnalova Lhota, Hulín, Jesenice u Sedlce, Lavičky, Lovčice, Mezné, samostatná obec se později stala součástí Kosovy Hory) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

3 hostince, kolář, kovář, rolník, 4 trafiky

Oficiální web obec Kosova Hora:
www.kosovahora.cz

PSČ Kosova Hora: 262 91 až 264 01