znak Rosovice
Rosovice

Pamětihodnosti

Rosovický kostel svatých Petra a Pavla byl postaven na místě, kde dříve stávala malá kaplička. Vystavěn byl náklade 13000 zlatých v roce 1913. Do roku 1936, kdy byl postaven katolický dům, zde bohoslužby nebývaly pravidelně.V roce 1946 se začalo s elektrifikací obce, tehdy byl elektrifikován i kostel. V současnosti má kostel 3 zvony:

 • Petr (největší - 98 kg)
 • Pavel (střední, tzv. umíráček - 58 kg)
 • Václav (nejmenší - 23 kg), patřící do Holšin

Historie

Tato část vsi dostala se později ku statku Obořišťskému, kdežto jiná část vsi ku Dobříši zůstávala, zejména též rozsáhlý rybník.

Po válce třicetileté vystavěn na místě někdejšího manství v části Obořišťské nový dvůr a roku 1653 dvě chalupy a krčma. Roku 1788 měl Sychrov 10 popisných čísel, z nichž část náležela k Dobříši a část k obořišťskému panství - ta byla k Dobříši přikoupena 25. 8. 1789.Roku 1849 tu bylo čísel popisných již 15. Zajímavostí z historie obce je Trestní rejstřík 1889-1938. Obsahuje 728 záznamů (několik z nich je však už z let dřívějších, od roku 1883), v každém pak je uvedeno jméno, stav, zaměstnání, politická příslušnost, přečin, trest.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Praha, politický okres Příbram, soudní okres Dobříš
 • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Dobříš
 • 1868 země česká, politický okres Příbram, soudní okres Dobříš
 • 1939 země česká, Oberlandrat Tábor, politický okres Příbram, soudní okres Dobříš
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Příbram, soudní okres Dobříš
 • 1945 země česká, správní okres Příbram, soudní okres Dobříš
 • 1949 Pražský kraj, okres Dobříš
 • 1960 Středočeský kraj, okres Příbram
 • 2003 Středočeský kraj, okres Příbram, obec s rozšířenou působností Dobříš

Rok 1932

V obci Rosovice (přísl. Sychrov, 1209 obyvatel, sbor dobrovolných hasičů) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

4 hostince, kolář, 2 kováři, krejčí, mlýn, 2 obuvníci, řezník, 2 porodní asistentky, 3 obchody se smíšeným zbožím, Spořitelní a záložní spolek pro Rosovice, 4 trafiky, truhlář, zámečník


Oficiální web obec Rosovice:
www.rosovice-obec.cz

PSČ Rosovice: 262 11