Buková u Příbramě

obec 339 obyvatel k 1.1.2014 7,82 km2
Buková u Příbramě

Pamětihodnosti

 • Nejstarší budovou v obci je zámek vystavěný v r. 1751, k němuž přiléhá dvůr s polnostmi a hospodářskými budovami. Blízko zámku vznikla ves s kruhovou návsí.
 • Uprostřed návsi je kaplička zasvěcená sv. Zikmundovi vystavěná v r. 1888. Mimo ní je v horní části vsi (na cihelně) malá kaplička 'U sv. Jana', ve které se konají májové pobožnosti.
 • U zdi dvora je lípa svobody zasazená v r. 1920. Náves zkrášluje rybníček obklopený mohutnými starými lípami.
 • Jihovýchodně na rozcestí barokní boží muka.
 • Severovýchodně v části Malá Buková v dubnu 1945 sídlo partyzánského oddílu, před domem žulový pomník.

Historie

První písemná zmínka pochází z roku 1336, kdy byla sídlem vladyků z Bukové.

Název Buková pochází z obecného označení jedné ze dvou tvrzí, které v okolí stávaly, postavené pravděpodobně z bukového dřeva. Příslušnost obou tvrzí se váže k Pičínu, který stejně jako Drásov, Bytíz, Třebsko a Drahlín patří k nejstarším místům staroslovanského osídlení Příbramska. První zmínky o Bukové pocházejí již z roku 1336, kdy byla sídlem Vladyků z Bukové.

Část prvních zápisů do pamětní knihy obce Buková u Příbramě – 12 prvních listů – bylo vytrženo předchozím kronikářem v roce 1939 z obav z kontrol za nacistické okupace. Původní záznamy se nedochovaly .

Buková byla i sídlem Adama Muchy z Bukové, který byl roku 1571 jmenován hejtmanem Nového Města pražského. Později patřila pánům z Lažan a Colloredo Mansfeldům.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Praha, politický okres Příbram, soudní okres Dobříš
 • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Dobříš
 • 1868 země česká, politický okres Příbram, soudní okres Dobříš
 • 1939 země česká, Oberlandrat Tábor, politický okres Příbram, soudní okres Dobříš
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Příbram, soudní okres Dobříš
 • 1945 země česká, správní okres Příbram, soudní okres Dobříš
 • 1949 Pražský kraj, okres Dobříš
 • 1960 Středočeský kraj, okres Příbram
 • 2003 Středočeský kraj, okres Příbram, obec s rozšířenou působností Příbram

Rok 1932

V obci Buková (423 obyvatel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

nákladní autodoprava, 2 hostince, 2 kováři, krejčí, pekař, 2 rolníci, 3 obchody se smíšeným zbožím, trafika, obchod se zemskými plodinami


Oficiální web obec Buková u Příbramě:
www.bukova.net

PSČ Buková u Příbramě: 262 23