znak Nedrahovice
Nedrahovice

Pamětihodnosti

 • Na místě středověké tvrze vybudován čtyřkřídlý renesanční zámek, po požáru roku 1795 neobnoven, zachovány zbytky zdí ve dvoře. Zámek je rodištěm Diviše Černína z Chudenic (1565-1621), popraveného na Staroměstském náměstí v Praze.
 • V obci dochovány stavby lidové architektury.
 • Severozápadně v místní části Úklid na návsi torzo tzv. tisícileté lípy, pod níž podle pověsti kázal Mistr Jan Hus.
 • Na návsi v obci se nachází zvonice zasvěcená svatému Vojtěchovi.

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1366.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj České Budějovice, politický okres Votice, soudní okres Sedlčany
 • 1855 země česká, kraj Tábor, soudní okres Sedlčany
 • 1868 země česká, politický i soudní okres Sedlčany
 • 1939 země česká, Oberlandrat Tábor, politický i soudní okres Sedlčany
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický i soudní okres Sedlčany
 • 1945 země česká, správní i soudní okres Sedlčany
 • 1949 Pražský kraj, okres Sedlčany
 • 1960 Středočeský kraj, okres Příbram
 • 2003 Středočeský kraj, okres Příbram, obec s rozšířenou působností Sedlčany

Rok 1932

Ve vsi Nedrahovice (přísl. Bor, Kamenice, Nedrahovické Podhájí, Radeč, Rudolec, Trkov, Úklid, 829 obyvatel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

výroba cementového zboží, družstvo pro rozvod elektrické energie pro Bor, družstvo pro rozvod elektrické energie pro Kamenici, 4 hostince, 3 kováři, krejčí, 2 mlýny, 2 pily, 4 rolníci, 4 trafiky, truhlář, zahradník


Oficiální web obec Nedrahovice:
www.nedrahovice.cz

PSČ Nedrahovice: 264 01