znak Lazsko
Lazsko

Památky

 • Udržovaná kaple obdélného půdorysu se nachází přímo v obci. Nad vchodem do kaple je umístěna datace 1921
 • Poblíž návesní kaple je v průčelí domu čp. 35 umístěn výklenek pro sochu světce.
 • Před domem čp. 35 se nachází zdobný litinový kříž na vysokém kamenném podstavci. Tělo kříže je zdobeno rostlinnými motivy, u paty kříže je zpodobnění anděla. Podstavec nese dataci 1851.
 • U komunikace II|174 Březnice - Milín, se u odbočky nachází kamenný kříž s jetelovitým ukončením ramen. Podle pamětní desky, upevněné v spodní části kříže, byl tento kříž postavený jako projev díků za ukončení roboty. Na štítku kříže je tento nápis: KŘÍŽ TENTO, NA PODĚKOVÁNÍ BOHU ZA ZRUŠENÍ ROBOTY, POSTAVIL JAN HRYCH, RYCHTÁŘ Z LASKA ROKU 1848 OBNOVILA RODINA PETAKOVA ROKU 1861
 • U stejné komunikace ve směru na Milín, u polní cesty směrem k vyvýšenému návrší, se nachází kamenná boží muka.
 • Na vrcholu tohoto návrší byla v roce 2001 svépomocí občanů postavena pamětní kaple. Kaple byla postavena na počest zahájení nového tisíciletí a zasvěcena svatému Václavovi. Busta světce je umístěna nad vchodem do kaple. Uvnitř kaple, pod kopulí, je tento nápis: Svatý Václave, nedej zahynouti nám ni budoucím.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Praha, politický i soudní okres Příbram
 • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Příbram
 • 1868 země česká, politický i soudní okres Příbram
 • 1939 země česká, Oberlandrat Tábor, politický i soudní okres Příbram
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický i soudní okres Příbram
 • 1945 země česká, správní i soudní okres Příbram
 • 1949 Pražský kraj, okres Příbram
 • 1960 Středočeský kraj, okres Příbram
 • 2003 Středočeský kraj, okres Příbram, obec s rozšířenou působností Příbram

Galerie

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1336.

V roce 2012 se obce Lazsko a Milín dohodly na změně hranic obcí a na převedení části katastrálního území Lazsko ke katastrálnímu území Kamenná u Příbramě v obci Milín.


Oficiální web obec Lazsko:
www.lazsko.com

PSČ Lazsko: 262 31