Milín

Pamětihodnosti

 • Pseudorománský kostel sv. Václava, ve zdi kostela zasazen symbolický poslední granát, který byl nabit, ale nebyl již vystřelen.
 • Nedaleko obce se nachází monumentální pomník poslední bitvy II. světové války v Evropě z r. 1970, u něj je každoročně pořádána rekonstrukce této poslední bitvy.
 • V lokalitě Na Homoli stojí kaple sv. Jana Nepomuckého.
 • Severně místní část Slivice s dominantním gotickým kostelem sv. Petra s raně barokní věží.

Historie

Archeologické nálezy dokládají pravěké osídlení. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1336,

Jako důležitá silniční křižovatka a železniční překladiště silně poškozena bombardováním v dubnu 1945.

Na území obce proběhly poslední bojové operace II. světové války v Evropě, poslední výstřely padly v jejím okolí v noci z 11. na 12. května 1945.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Praha, politický i soudní okres Příbram
 • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Příbram
 • 1868 země česká, politický i soudní okres Příbram
 • 1939 země česká, Oberlandrat Tábor, politický i soudní okres Příbram
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický i soudní okres Příbram
 • 1945 země česká, správní i soudní okres Příbram
 • 1949 Pražský kraj, okres Příbram
 • 1960 Středočeský kraj, okres Příbram
 • 2003 Středočeský kraj, okres Příbram, obec s rozšířenou působností Příbram

Rok 1932

V městysi Milín (přísl. Buk, Palivo, 995 obyvatel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

Instituce a průmysl:

poštovní úřad, telefonní úřad, telegrafní úřad, četnická stanice, katol. kostel, sbor dobrovolných hasičů, živnostenské společenstvo, cihelna, družstvo pro rozvod elektrické energie v Milíně, hospodářské skladištní družstvo, kamenický závod, mlýn, pivovar

Služby (výběr):

lékař, autodílna, autodoprava, 2 cukráři, 6 hostinců, malíř pokojů, obchod s obuví Baťa, 2 pekaři, pokrývač, sedlář, sklenář, 3 sochaři kamene, Spořitelní a záložní spolek v Milíně, 3 švadleny, tesařský mistr, 3 truhláři, zahradnictví, 2 zámečníci

V obci Kamenná (přísl. Vojna, Zavržice, 420 obyvatel, samostatná obec se později stala součástí Milína) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

družstvo pro rozvod elektrické energie Lazsko-Kamenná, 3 hostince, kovář, 2 mlýny, obchod s lahvovým pivem, trafika

Ve vsi Konětopy (přísl. Buk, Jeruzalem, Jesenice, 544 obyvatel, samostatná ves se později stala součástí Milína) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

6 hostinců, kovář, 2 obchody s lahvovým pivem, rolník, 2 obchody se smíšeným zbožím, 4 trafiky

V obci Rtišovice (189 obyvatel, samostatná obec se později stala součástí Milína) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

bednář, 2 cihelny, hostinec, kovář, krejčí, 2 mlýny, 2 pojišťovací jednatelství, obchod se smíšeným zbožím, trafika, velkostatek

V obci Stěžov (214 obyvatel, samostatná obec se později stala součástí Milína) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

družstvo pro rozvod elektrické energie Radětice a Stěžov, 2 hostince, jednatelství, kovář, krejčí, mlýn, 4 rolníci, obchod se smíšeným zbožím, Spořitelní a záložní spolek pro Stěžov, 2 tesařští mistři, trafika

Osobnosti

 • Dr. Emanuel Bořický (1840–1881)
 • Josef Valenta (1890–1945)
 • Prof. Bedřich Svatoš (1908–1990)

Oficiální web obec Milín:
www.milin.cz

PSČ Milín: 262 31 až 262 32