Chraštice

Pamětihodnosti

 • Z býv. tvrze ze 14. století zachována pouze budova býv. hostince s původními klenbami a černou kuchyní.
 • Kostel Nanebevzetí Panny Marie
 • U fary socha sv. Jana Nepomuckého
 • Na hřbitově klasicistní náhrobek s balustrádou a sousoším z r. 1789 zvaný chraštická plačka

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1260.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Plzeň, politický okres Březnice, soudní okres Mirovice
 • 1855 země česká, kraj Písek, soudní okres Mirovice
 • 1868 země česká, politický okres Písek, soudní okres Mirovice
 • 1939 země česká, Oberlandrat Tábor, politický okres Písek, soudní okres Mirovice
 • 1942 země česká, Oberlandrat Plzeň, politický okres Písek, soudní okres Mirovice
 • 1945 země česká, správní okres Písek, soudní okres Mirovice
 • 1949 Českobudějovický kraj, okres Písek
 • 1960 Středočeský kraj, okres Příbram
 • 2003 Středočeský kraj, okres Příbram, obec s rozšířenou působností Příbram

Rok 1932

V obci Chraštice (přísl. Chraštičky, Řeteč, 578 obyvatel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

lékař, obchod s dobytkem, 5 hostinců, kolář, 2 kováři, krejčí, 2 obuvníci, pohřební ústav, 2 pojišťovací jednatelství, pokrývač, porodní asistentka, 3 řezníci, sadař, sedlář, 4 obchody se smíšeným zbožím, Spořitelní a záložní spolek pro Chraštice, Spořitelní a záložní spolek Vzájemnost, 2 švadleny, 3 tesařští mistři, 3 trafiky, truhlář, velkostatek, 3 zedničtí mistři


Oficiální web obec Chraštice:
www.obec-chrastice.cz

PSČ Chraštice: 262 72