znak Zlatníky-Hodkovice

Pamětihodnosti

Farní kostel svatého Petra a Pavla ve Zlatníkách byl poprvé zmíněn roku 1377. V části Zlatníky se na návsi nachází novorománský kostel sv. Petra a Pavla z roku 1857, postavený na místě staršího, z něhož zůstalo zachováno jen přízemí věže.

Historie

První písemné zmínky o částech obce pocházejí z let 1300 (Slatnick) a 1314 (Hotkowicz).

Již od prvních zmínek měly obě vsi stejné majitele. Těmi v letech 1300 a 1314 byli pražští patricijové Dětřich a Konrád Velfovicové, kteří též postavili tvrz ve Zlatníkách. Později vsi vlastnili Bohuše probošt litoměřický a Smil, bratři z Pardubic. V roce 1356 obě vsi předali svatovítské kapitule výměnou za jiné vesnice. V roce 1397 byl držitelem Zlatníků Vítek z Černčic, probošt kolegiátní kapituly při staroměstském kostele sv. Jiljí. V roce 1420 vsi zkonfiskovali pražané, v roce 1438 staroměstská rada určila jejich důchody jako záduší pro kostely sv. Jiljí, sv. Martina ve zdi a Betlémské kaple. Starému Městu pražskému patřily až do roku 1547, kdy byly zkonfiskovány ve prospěch české královské komory. V roce 1625 daroval císař Ferdinand II. kostel svatého Jiljí včetně zádušních vsí dominikánům. V jejich držení zůstaly vsi až do zřízení obcí v roce 1850.

Za základě katastrální mapy z roku 1841 došli historici k názoru, že celá ves Zlatníky byla původně opevněna hradbami s baštou a branou, jejichž zbytky byly v polovině 19. století považovány za zbytky tvrze.

Obec Hodkovice byla od zřízení obcí v roce 1850 samostatnou obcí v okrese Jílové, od roku 1869 byla osadou obce Břežany v okrese Karlín, v letech 1880–1910 osadou obce Dolní Břežany v okrese Královské Vinohrady, v letech 1921–1930 opět samostatnou obcí v okrese Jílové, v roce 1950 obcí v okrese Praha-východ, v letech 1961–1999 osadou obce Zlatníky v okrese Praha-západ. Od 1. února 1999 nese obec název Zlatníky-Hodkovice.

1. července 1998 byla do obce zavedena Pražská integrovaná doprava, a to linky 341 a 342. Názvy zastávek zpočátku začínaly názvem obce „Zlatníky a Hodkovice“ se spojkou „a“, která byla teprve v roce 2003 nahrazena spojovníkem Od doby zavedení PID se názvy zastávek postrádají údaj, které zastávky se nacházejí ve Zlatníkách a které v Hodkovicích. Zastávky následují v pořadí „Zlatníky-Hodkovice, Břežanská“, „Zlatníky-Hodkovice, Slunečná“, „Zlatníky-Hodkovice, u prodejny“ (jednosměrná), „Zlatníky-Hodkovice, náves“ a na lince 341 směrem do Libně ještě „Zlatníky-Hodkovice, u hasičárny“. Autobusové linky PID zde zajišťoval ČSAD Praha-Vršovice a. s., pak doprava přešla na transformovanou firmou Connex Praha s. r. o., která se přejemnovala na Veolia Transport Praha.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Praha, politický okres Jílové, soudní okres Jílové
 • 1850 země česká, kraj Praha, politický okres Jílové, soudní okres Jílové
 • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Jílové
 • 1868 země česká, politický okres Karlín, soudní okres Jílové
 • 1884 země česká, politický okres Královské Vinohrady, soudní okres Jílové
 • 1921 země česká, politický okres Královské Vinohrady expozitura Jílové, soudní okres Jílové
 • 1925 země česká, politický i soudní okres Jílové
 • 1939 země česká, Oberlandrat Praha, politický i soudní okres Jílové
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Praha-venkov-jih, soudní okres Jílové
 • 1945 země česká, správní i soudní okres Jílové
 • 1949 Pražský kraj, okres Praha-východ
 • 1960 Středočeský kraj, okres Praha-západ
 • 2003 Středočeský kraj, obec s rozšířenou působností Černošice

Rok 1932

V obci Zlatníky (504 obyvatel, katol. kostel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

biograf Sokol, cihelna, obchod s drůbeží, rolnické družstvo pro zužitkování mléka, 2 hostince, kolář, kovář, krejčí, pekař, pokrývač, 3 rolníci, 2 řezníci, 2 obchody se smíšeným zbožím, spořitelní a záložní spolek pro Zlatníky, stavební družstvo, studnař, 2 trafiky, truhlář, zámečník

Ve vsi Hodkovice (268 obyvatel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

cihelna, drůbežárna, 2 hostince, 2 kováři, 2 rolníci, řezník, obchod se smíšeným zbožím, 2 švadleny, trafika, velkostatek, zahradnictví

Oficiální web obec Zlatníky-Hodkovice:
www.zlatniky-hodkovice.cz

PSČ Zlatníky-Hodkovice: 252 41