Kostomlaty nad Labem

obec 1820 obyvatel k 1.1.2014 18,05 km2
znak Kostomlaty nad Labem
Kostomlaty nad Labem

Pamětihodnosti

 • Kostel sv. Bartoloměje
 • Hrob první české lékařky Bohuslavy Keckové

Zajímavosti

Koncem války na nádraží v Kostomlatech nad Labem zastával funkci výpravčího bývalý student právnické fakulty a absolvent nymburské reálky Bohumil Hrabal. Své zážitky potom beletristicky zpracoval v novele Ostře sledované vlaky.

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1223.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Jičín, politický i soudní okres Nymburk
 • 1855 země česká, kraj Mladá Boleslav, soudní okres Nymburk
 • 1868 země česká, politický okres Poděbrady, soudní okres Nymburk
 • 1936 země česká, politický i soudní okres Nymburk
 • 1939 země česká, Oberlandrat Kolín, politický i soudní okres Nymburk
 • 1942 země česká, Oberlandrat Hradec Králové, politický i soudní okres Nymburk
 • 1945 země česká, správní i soudní okres Nymburk
 • 1949 Pražský kraj, okres Nymburk
 • 1960 Středočeský kraj, okres Nymburk
 • 2003 Středočeský kraj, okres Nymburk, obec s rozšířenou působností Nymburk

Rok 1932

V obci Kostomlaty u Nymburka (857 obyvatel, poštovní úřad, telegrafní úřad, četnická stanice, katol. kostel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

družstvo Lidový dům, lékař, biograf Sokol, 2 cihelna, obchod s cukrovinkami, galanterie, 2 holiči, 3 hostince, klempíř, 2 koláři, 2 konsumy, malíř pokojů, 3 obuvníci, 2 pekaři, pískovna, obchod s lahvovým pivem, 3 řezníci, 3 obchody se smíšeným zbožím, spořitelní a záložní spolek pro Kostomlaty, obchod se střižním zbožím, 2 školky, 2 šrotovníky, 3 trafiky, 3 truhláři, obchod s uhlím, zahradník, zámečník, zednický mistr

V obci Hronětice (přísl. Vápensko, 546 obyvatel, samostatná obec se později stala součástí Kostomlatů nad Labem) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

2 hostince, kovář, krejčí, mlýn, 2 obuvníci, pekař, rolník, řezník, sadař, 3 obchody se smíšeným zbožím, spořitelní a záložní spolek pro Hronětice a Lány, 2 trafiky, truhlář, velkostatek Ferdinand Kinský, velkostatek Rosicko-Pardubická rafinerie cukru

V obci Lány (přísl. Rozkoš, 406 obyvatel, samostatná obec se později stala součástí Kostomlatů nad Labem) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

2 hostince, kovář, mlýn, obuvník, pletárna, 2  obchody se smíšeným zbožím, 2 trafiky

Oficiální web obec Kostomlaty nad Labem:
www.kostomlaty-obec.cz

PSČ Kostomlaty nad Labem: 289 21 až 536 02