znak Kostomlátky
Kostomlátky

Historie

Kostomlátky historicky náležely ke Kostomláteckému panství, které se nacházelo okolo hradu Mydlovar. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1495, kdy Jan ze Šelenbergu získal panství od Vladislava II. Obyvatelé obce pak dostali roku 1500 výsadní právo hospodařit svobodně na svých statcích. Po celém kraji se pak šířila českobratrská víra. Po potlačení protihabsburského povstání v roce 1547 však bylo celé panství zkonfiskováno a připojeno k panství Lyskému. V této době žilo v Kostomlátkách asi 18 rodin.

Kostomlátky však, jako většinu obcí, silně poznamenala třicetiletá válka. Po jejím skončení získává roku 1679 panství hrabě František Antonín Špork, který ho spravuje až do roku 1722, kdy je prodáno hraběti Černínovi z Chudenic. Roku 1787 žilo v Kostomlátkách 299 obyvatel. Kaplička s věžičkou byla postavena v roce 1896. V roce 1920 byl v obci zřízen Spolek hasičů a o rok později i Sokol. Kostomlátky byly elektrifikovány v roce 1925.

V roce 1980 došlo k připojení obce ke Kostomlatům nad Labem. To se však většině obyvatel nelíbilo a v referendu rozhodli o osamostatnění obce. Kostomlátky jsou opět samostatné od 1. ledna 1993.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

  • 1850 země česká, kraj Jičín, politický i soudní okres Nymburk
  • 1855 země česká, kraj Mladá Boleslav, soudní okres Nymburk
  • 1868 země česká, politický okres Poděbrady, soudní okres Nymburk
  • 1936 země česká, politický i soudní okres Nymburk
  • 1939 země česká, Oberlandrat Kolín, politický i soudní okres Nymburk
  • 1942 země česká, Oberlandrat Hradec Králové, politický i soudní okres Nymburk
  • 1945 země česká, správní i soudní okres Nymburk
  • 1949 Pražský kraj, okres Nymburk
  • 1960 Středočeský kraj, okres Nymburk
  • 2003 Středočeský kraj, okres Nymburk, obec s rozšířenou působností Nymburk

Rok 1932

Ve vsi Kostomlátky (381 obyvatel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

2 hostince, kolář, kovář, košíkář, porodní asistentka, 2 obchody se smíšeným zbožím, soustružník, spořitelní a záložní spolek pro Kostomlátky, 2 trafiky, obchod se zvěřinou a drůbeží


Oficiální web obec Kostomlátky:
www.kostomlatky.cz

PSČ Kostomlátky: 289 21 až 540 23