znak Hrubý Jeseník
Hrubý Jeseník

Pamětihodnosti

 • Barokní kostel svatého Václava z roku 1769 postavený na místě staršího gotického kostela z poloviny 14. století
 • Soubor soch a výklenková kaplička
 • Rozhledna Romanka nedaleko od vesnice
 • Alej památných lip malolistých

Historie

Hrubý Jeseník je jedna z nejstarších obcí na Nymbursku, původu raně středověkého. První zmínka o Jeseníku je z roku 1088, kdy podle základní listiny vyšehradské kapituly daroval král Vratislav II. téže kapitule poplužní dvůr s kovářem. Do 16. století patřil menším šlechtickým rodům, např. pánům z Adlaru, v 16. století se stal majetkem rodu Křineckých z Ronova. Jesenické zboží bylo tehdy připojeno k novému (dnes již zaniklému) zámku Ronovu. Nově vzniklé panství Ronovské bylo později spojeno s Křineckým. Koncem 17. století byl majetek Křineckých prodán Morzínům, v době pobělohorské se stal nakrátko majetkem Albrechta z Valdštejna.

Obec se původně skládala ze dvou osad, Jeseníku a Jeseníčku, který ležel pod zámkem Ronovem a později splynul s Oskořínkem. Ve 14. století zde byl farní kostel pro Jeseník, Oskořínek, Ronov, Nový Dvůr a Jíkev.

Obec byla téměř úplně zničena za třicetileté války. Po ní spravovali faru nymburští dominikáni. Původní fara byla obnovena v 18. století, přesněji v letech 1793-94. Nová fara je z roku 1900. Stavělo jí pět zedníků a dva pomocníci. Pro zajímavost je nutno uvést, že její stavba trvala pouze jeden rok.

Historie kostela zasvěceného sv. Václavu sahá až do poloviny 14. století. Jeho dnešní podoba je z roku 1769. Později došlo samozřejmě k dalším novějším úpravám.

V Jeseníku byla již od poloviny 17. století škola. Ta byla však nakrátko přeložena z neznámých důvodů do Ronova a zpět do obce se vrátila v r. 1798. Základy nynější školní budovy byly položeny v roce 1824, s mnoha pozdějšími úpravami.

Podle historiků je velice zajímavý také postupný vývoj používaných názvů obce:

1088 – Jazenice,

1352 – Jessenyk

1369 – 1405 Jesenik, později Jeseník (Gesenik Weliky) a Jeseník Malý (Gesenik Maly), podle pramenů z let 1545 a pozdějších – 1834 – Hrobo Gesenik. Od roku 1916 úředně Hrubý Jeseník.

Jméno Jeseník vzniklo příponou –ik z „Jesenny“ tj. vrch porostlý jasanovýn hájem.

Pro webové stránky obce Hrubý Jeseník podle obecní kroniky zpracoval Mgr. Jaroslav Oberhel.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Jičín, politický i soudní okres Nymburk
 • 1855 země česká, kraj Mladá Boleslav, soudní okres Nymburk
 • 1868 země česká, politický okres Poděbrady, soudní okres Nymburk
 • 1936 země česká, politický i soudní okres Nymburk
 • 1939 země česká, Oberlandrat Kolín, politický i soudní okres Nymburk
 • 1942 země česká, Oberlandrat Hradec Králové, politický i soudní okres Nymburk
 • 1945 země česká, správní i soudní okres Nymburk
 • 1949 Pražský kraj, okres Nymburk
 • 1960 Středočeský kraj, okres Nymburk
 • 2003 Středočeský kraj, okres Nymburk, obec s rozšířenou působností Nymburk

Rok 1932

V obci Hrubý Jeseník (770 obyvatel, katol. kostel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

3 obchody s dobytkem, holič, 5 hostinců, kolář, obchod s koňmi, 2 kováři, 3 krejčí, mlýn, obuvník, 2 pekaři, 2 pokrývači, řezník, 2 truhláři, 3 obchody se smíšeným zbožím, spořitelní a záložní spolek pro Jeseník Hrubý, 3 trafiky


Oficiální web obec Hrubý Jeseník:
www.hruby-jesenik.cz

PSČ Hrubý Jeseník: 289 32