znak Chleby
Chleby

Historie

První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1790.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

  • 1850 země česká, kraj Jičín, politický i soudní okres Nymburk
  • 1855 země česká, kraj Mladá Boleslav, soudní okres Nymburk
  • 1868 země česká, politický okres Poděbrady, soudní okres Nymburk
  • 1936 země česká, politický i soudní okres Nymburk
  • 1939 země česká, Oberlandrat Kolín, politický i soudní okres Nymburk
  • 1942 země česká, Oberlandrat Hradec Králové, politický i soudní okres Nymburk
  • 1945 země česká, správní i soudní okres Nymburk
  • 1949 Pražský kraj, okres Nymburk
  • 1960 Středočeský kraj, okres Nymburk
  • 2003 Středočeský kraj, okres Nymburk, obec s rozšířenou působností Nymburk

Rok 1932

V obci Chleby (přísl. Draho, 707 obyvatel, katol. kostel, evang. kostel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

biograf Sokol, cihelna, hospodářské strojní družstvo, 2 hostince, klempíř, kolář, kovář, 3 krejčí, mlýn, 3 obuvníci, pekař, pumpař, 12 rolníků, řezník, 2 obchody se smíšeným zbožím, spořitelní a záložní spolek pro Chleby, švadlena 2 trafiky, truhlář, obchod s uhlím, zámečník


Oficiální web Chleby:
www.chleby.cz