znak Dymokury
Dymokury

Pamětihodnosti

 • Barokní kostel Zvěstování Panny Marie z roku 1725
 • Nepřístupný barokní zámek z roku 1688 v soukromém vlastnictví

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1249.

Poštovní úřad v Dymokurech byl založen v letech 1868-1869.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Jičín, politický okres Poděbrady, soudní okres Městec Králové
 • 1855 země česká, kraj Jičín, soudní okres Městec Králové
 • 1868 země česká, politický okres Poděbrady, soudní okres Městec Králové
 • 1939 země česká, Oberlandrat Kolín, politický okres Poděbrady, soudní okres Městec Králové
 • 1942 země česká, Oberlandrat Hradec Králové, politický okres Nymburk, soudní okres Městec Králové
 • 1945 země česká, správní okres Poděbrady, soudní okres Městec Králové
 • 1949 Pražský kraj, okres Poděbrady
 • 1960 Středočeský kraj, okres Nymburk
 • 2003 Středočeský kraj, okres Nymburk, obec s rozšířenou působností Poděbrady

Rok 1932

V obci Dymokury (1461 obyvatel, poštovní úřad, telegrafní úřad, četnická stanice, katol. kostel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

lékař, autodoprava, bednář, výroba cementového zboží, cihelna, cukrář, cukrovar Děpolda Czernína, 2 obchody s donytkem, drogerie, holič, 5 hostinců, jednatelství, hotel, 2 koláři, kovář, 3 krejčí, obchod s kůžemi, malíř pokojů, mlékárna Dymokury, mlýn Děpolda Czernína, obchod s obuví Baťa, 3 obuvníci, 3 pekaři, pivovar, 2 pokrývači, porodní asistentnka, 3 řezníci, sedlář, 7 obchodů se smíšeným zbožím, Občanská záložna v Dymokurech, stavební družstvo, výroba obuvnických svršků, 3 výroby syrečků, šrotovník, 3 švadleny, 3 trafiky, trhovec, 3 truhláři, 3 obchody s uhlím, velkostatek Děpold Czernín, 3 zahradnictví, zámečník, zednický mistr

V obci Svídnice (254 obyvatel, samostatná obec se později stala součástí Dymokur) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

2 hostince, kolář, kovář, řezník, obchod se smíšeným zbožím, spořitelní a záložní spolek pro Svídnici, 2 trafiky

Osobnosti

 • Josef Quido Lexa (1891–1925), český učitel a hudební skladatel
 • Quido Lexa (1895-1980), český malíř

Oficiální web obec Dymokury:
www.dymokury.cz

PSČ Dymokury: 289 01