Úmyslovice

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1291.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

  • 1850 země česká, kraj Jičín, politický i soudní okres Poděbrady
  • 1855 země česká, kraj Čáslav, soudní okres Poděbrady
  • 1868 země česká, politický i soudní okres Poděbrady
  • 1939 země česká, Oberlandrat Kolín, politický i soudní okres Poděbrady
  • 1942 země česká, Oberlandrat Hradec Králové, politický okres Nymburk, soudní okres Poděbrady
  • 1945 země česká, správní i soudní okres Poděbrady
  • 1949 Pražský kraj, okres Poděbrady
  • 1960 Středočeský kraj, okres Nymburk
  • 2003 Středočeský kraj, okres Nymburk, obec s rozšířenou působností Poděbrady

Rok 1932

Ve vsi Úmyslovice (377 obyvatel, katol. kostel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

cihelna, obchod s dobytkem, holič, 3 hostince, kolář, kovář, krejčí, 4 obuvníci, pekař, 5 rolníků, 3 řezníci, 3 obchody se smíšeným zbožím, spořitelní a záložní spolek pro Úmyslovice, švadlena, trafika, truhlář, zámečník

Ve vsi Ostrov (přísl. Blato, 250 obyvatel, samostatná ves se později stala součástí Úmyslovic) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

2 hostince, kovář, 2 trafiky, velkostatek Dvůr Blato, 2 zahradnictví

Oficiální web obec Úmyslovice:
www.umyslovice.cz

PSČ Úmyslovice: 290 01