znak Všejany
Všejany

Pamětihodnosti

 • Kostel svatého Jana Křtitele v severovýchodní části vesnice
 • Socha svatého Jana Nepomuckého před kostelem (Všejany)
 • Fara

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1382.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Jičín, politický i soudní okres Nymburk;
 • 1855 země česká, kraj Mladá Boleslav, soudní okres Nymburk;
 • 1868 země česká, politický okres Poděbrady, soudní okres Nymburk;
 • 1936 země česká, politický i soudní okres Nymburk
 • 1939 země česká, Oberlandrat Kolín, politický i soudní okres Nymburk;
 • 1942 země česká, Oberlandrat Hradec Králové, politický i soudní okres Nymburk;
 • 1945 země česká, správní i soudní okres Nymburk;
 • 1949 Pražský kraj, okres Nymburk;
 • 1960 Středočeský kraj, okres Mladá Boleslav.

Rok 1932

V obci Všejany (přísl. Radenice, Vanovice, Všejanská Zavadilka, 1280 obyvatel, četnická stanice, katol.kostel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

autodoprava, 2 cihelny, 2 obchodníci s dobytkem, 2 holiči, hospodářské strojní družstvo pro Všejany, 5 hostinců, klempíř, 3 koláři, 2 kováři, 3 krejčí, 2 mlýny, obchod s obuví Baťa, 3 obuvníci, 3 pekaři, 2 pohřební ústavy, porodní asistentka, 3 řezníci, 5 obchodů se smíšeným zbožím, Katolický spořitelní a záložní spolek pro Všejany, Spořitelní a záložní spolek pro Všejany, stavební hmoty, 3 obchody se střižním zbožím, šrotovník, švadlena, 2 trafiky, 4 truhláři, obchod s uhlím, velkostatek, zahradník, zámečník


Oficiální web obec Všejany:
www.vsejany.cz

PSČ Všejany: 294 44