znak Čachovice
Čachovice

Historie

První písemné zmínky o obci jsou již z roku 1088 v soupisu majetku vyšehradské kapituly. V kronikách je uveden Bedřich z Čachovic, který vlastnil zdejší rozlehlý statek. O tomto zemanském rodu jsou zmínky až do roku 1340, kdy je poslední zmínka o potomkovi rodu Ješicovi z Čachovic. Další zmínky jsou až z 15. století, kdy je obec uváděna jako majetek pánů z Chlumu. V polovině 16. století byla obec vlastněna rodem Dovolů z Chocebuze. A právě Jindřich, první z tohoto rodu, byl tím, kdo nechal vložit Čachovice včetně zemanského dvora do zemských desk. Od Dovolů koupili obec i se statkem Valdštejnové. V dochovaných listinách se píše, že v roce 1595 byla v Čachovicích dřevěná tvrz. Roku 1611 koupil obec Linhart z Najperku a Čachovice byly spojeny s blízkou Vlkavou. Na místě bývalé tvrzi v areálu bývalého JZD dnes stojí stodola.

Zajímavosti

V roce 2001 se v této obci a dalších nedalekých lokalitách (Milovice) točil film s názvem Harrisonovy květy pojednávající o životě reportérů, kteří se zúčastnili občanské války v Jugoslávii na počátku 90. let. Hlavní roli v tomto hollywoodském snímku obsadila Andie MacDowell.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

  • 1850 země česká, kraj Jičín, politický okres Nymburk, soudní okres Nové Benátky
  • 1855 země česká, kraj Mladá Boleslav, soudní okres Nové Benátky
  • 1868 země česká, politický okres Mladá Boleslav, soudní okres Nové Benátky
  • 1937 země česká, politický okres Mladá Boleslav expozitura Nové Benátky, soudní okres Nové Benátky
  • 1939 země česká, Oberlandrat Jičín, politický okres Mladá Boleslav expozitura Nové Benátky, soudní okres Nové Benátky
  • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Brandýs nad Labem, soudní okres Nové Benátky
  • 1945 země česká, správní okres Mladá Boleslav, expozitura a soudní okres Benátky nad Jizerou
  • 1949 Pražský kraj, okres Nymburk
  • 1960 Středočeský kraj, okres Mladá Boleslav

Rok 1932

Ve vsi Čachovice s 520 obyvateli v roce 1932 byly evidovány tyto úřady, živnosti a obchody:

sbor dobrovolných hasičů, lékař, biograf Sokol, dřevní průmysl, elektrotechnický závod, 2 obchody s umělými hnojivy, holič, 5 hostinců, kapelník, 2 krejčí, obchod s obuví Baťa, obuvník, velkoobchod s ovocem a zeleninou, pekař, obchod s peřím, pila, 6 rolníků, řezník, sadař, sedlář, 3 obchody se smíšeným zbožím, spořitelní a záložní spolek, 2 trafiky, 2 truhláři, 2 obchody s uhlím, zámečník, výroba zástěr, obchod se zemskými plodinami

Ve vsi Struhy s 602 obyvateli (v roce 1932 samostatné vsi, ale která se později stala součástí Čachovic) byly evidovány tyto živnosti a obchody:

cihelna, 3 hostince, 3 koláři, 2 kováři, krejčí, obuvník, pekař, 4 rolníci, 2 řezníci, 3 obchody se smíšeným zbožím, spořitelní a záložní spolek, 2 trafiky, truhlář


Oficiální web obec Čachovice:
www.cachovice.cz

PSČ Čachovice: 294 43