znak Velké Všelisy
Velké Všelisy

Pamětihodnosti

  • Zámek Velké Všelisy – pochází z roku 1832. Předtím na jeho místě stávala středověká tvrz ze 14. století.

Historie

První písemná zmínka o obci je z roku 1180, kdy český kníže Bedřich daroval vesnici pražskému biskupu Velišovi. Obec měla zajišťovat výživu kněží a mnichů na Hradčanech, Vyšehradě a Staré Boleslavi. Další historické zprávy jsou z roku 1338, kdy byly Všelisy majetkem Staroboleslavské kapituly.

V 16. století došlo k rozdělení obce na Velké a Malé Všelisy. Malé Všelisy byly kvůli svému propojení s Hradčany a Vyšehradem nazývány také Všelisky nebo Pražské Všelisky.

Následná historie Malých a Velkých Všelis je plná jejich slučování a rozdělování: v roce 1842 byly tyto dvě obce administrativně sloučeny. V roce 1921 byly naopak osamostatněny a tento stav trval do roku 1979. Od 1. ledna 1980 byly k Velkým Všelisům administrativně připojeny obce Malé Všelisy, Zamachy a Nemyslovice. Poslední z těchto tří obcí vydržela ve společném svazku jen do 30. června 1990.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

  • 1850 země česká, kraj Jičín, politický i soudní okres Mladá Boleslav;
  • 1855 země česká, kraj Mladá Boleslav, soudní okres Mladá Boleslav;
  • 1868 země česká, politický i soudní okres Mladá Boleslav;
  • 1939 země česká, Oberlandrat Jičín, politický i soudní okres Mladá Boleslav;
  • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický i soudní okres Mladá Boleslav;
  • 1945 země česká, správní i soudní okres Mladá Boleslav;
  • 1949 Pražský kraj, okres Mladá Boleslav;
  • 1960 Středočeský kraj, okres Mladá Boleslav.

Rok 1932

V obci Veliké Všelisy (přísl. Krušiny, 700 obyvatel, poštovní úřad, telegrafní úřad) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

autobusová doprava, družstvo pro rozvod elektrické energie v Krušinách, holič, 2 hostince, kolář, kovář, 2 krejčí, obuvník, pekař, pohodný, 2 porodní asistentky, 2 řezníci, švadlena, 3 obchody se smíšeným zbožím, trafika, velkostatek Weinmann

Ve vsi Malé Všelisy (235 obyvatel, samostatná ves se později stala součástí Velkých Všelis) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

hostinec, 2 kováři, krejčí, 11 rolníků, obchod se smíšeným zbožím, spořitelní a záložní spolek pro Malé Všelisy a Veliké Všelisy, trafika

Ve vsi Velké Zamachy (350 obyvatel, samostatná ves se později stala součástí Velkých Všelis) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

2 hostince, kolář, kovář, 7 rolníků, řezník, obchod se smíšeným zbožím, výroba hospodářských strojů, trafika

Oficiální web obec Velké Všelisy:
www.velkevselisy.cz

PSČ Velké Všelisy: 294 26 až 294 27