znak Jabkenice
Jabkenice

Památky

 • raně gotický kostel Narození Panny Marie
 • dřevěná zvonice z 15. století
 • zbytky hradiště na návrší Hrádek

Historie

První písemná zmínka o obci, pod názvem Jablkynice, pochází z roku 1352, území však bylo osídleno pravděpodobně již kolem roku 1000.

Roku 1950 byla obec Jablkynice přejmenována na Jabkenice.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Jičín, politický i soudní okres Mladá Boleslav
 • 1855 země česká, kraj Mladá Boleslav, soudní okres Mladá Boleslav
 • 1868 země česká, politický i soudní okres Mladá Boleslav
 • 1939 země česká, Oberlandrat Jičín, politický i soudní okres Mladá Boleslav
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický i soudní okres Mladá Boleslav
 • 1945 země česká, správní i soudní okres Mladá Boleslav
 • 1949 Pražský kraj, okres Mladá Boleslav
 • 1960 Středočeský kraj, okres Mladá Boleslav

Rok 1932

V obci Jablkynice (514 obyvatel, katol. kostel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

družstvo pro rozvod elektrické energie v Jablkynicích, holič, 2 hostince, kolář, kovář, krejčí, rolník, řezník, 2 obchody se smíšeným zbožím, spořitelní a záložní spolek pro Jablkynice, švadlena, trafika, truhlář, velkostatek Thurn-Taxis, zámečník


Oficiální web obec Jabkenice:
www.jabkenice.cz

PSČ Jabkenice: 294 45